Vodovod i Pragrande zajedno s Hrvatskim vodama uredit će infrastrukturu vodnih građevina na Brijunima.

26,6 milijuna kuna uložit će se u razvoj kanalizacije i zbrinjavanje otpadnih voda čime će se uspostaviti adekvatni standardi vodoopskrbe i zaštite okoliša

Danas je u prostorijama pulske Komunalne palače potpisan prvi dodatak Sporazumu kojim će se omogućiti rekonstrukcija i dogradnja vodnih građevina unutar Nacionalnog parka Brijuni za ispravno pružanje vodnih usluga. Riječ je o Sporazumu vrijednom 26,6 milijuna kuna, a razdoblje financiranja i provedbe je dvije godine odnosno od 2019. do 2021. godine. Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je pulski gradonačelnik Boris Miletić koji je kazao kako je riječ  konkretnoj mjeri koja ima za cilj očuvanje okoliša.

„Bez infrastrukture nema ni razvoja ni nadgradnje, a uređenje infrastrukture vodnih građevina unutar nacionalnog parka bila je naprosto potreba i drago mi je što u suradnji s Hrvatskim vodama možemo realizirati ovaj projekt“, kazao je pulski gradonačelnik Boris Miletić i podsjetio kako Pula zajedno s Hrvatskim vodama radi i na projektu Pula Sjever s ciljem poboljšanja sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na širem području koje uz naselje Štinjan, obuhvaća i Galižanu, Barbarigu, i Peroj te općinu Fažana.

Područje Nacionalnog parka Brijuni predstavlja područje od posebnog državnog interesa, uživa posebnu zaštitu države, a na njegovom području postoje građevine javne vodoopskrbe i javne odvodnje koje su u vlasništvu Republike Hrvatske i kojima upravlja Nacionalni park.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković uvjeren je kako će se osim zaštite prirode, omogućiti i mirniji te dugoročniji razvoj cijelog područja nacionalnog parka.

„Osigurali smo sredstva da u iduće dvije godine izradimo potrebnu dokumentaciju i konačno prema procjenama uložimo 26,6 milijuna kuna u razvoj kanalizacije i zbrinjavanje otpadnih voda čime će se uspostaviti i adekvatni standardi vodoopskrbe na samom otočju Brijuna,“ naglasio je generalni direktor Hrvatskih voda.

Zadovoljan sklopljenim Sporazumom bio je i ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni Marno Milotić koji je izjavio kako će se za vodovodnu mrežu koja na otočju već postoji ići u kompletnu sanaciju dok se kanalizacijska mreža tek treba izgraditi pri čemu će se maksimalno voditi računa o zaštiti okoliša.    

Sporazum je u ime Vodovoda d.o.o. Pula potpisao direktor Dean Starčić, a u ime Pragnedea d.o.o. Pula Igor Stari.

Sanaciju i rekonstrukciju te pripremne radnje financiraju Hrvatske vode s 90% od ukupnog iznosa te Vodovod Pula i Pragrande s 10% iznosa. Pored osiguranja financijska sredstva za rekonstrukciju i dogradnju vodnih građevina radi ispunjenja tehničkih, tehnoloških i sanitarnih zahtjeva za ispravno pružanje vodnih usluga unutar nacionalnog parka, Sporazumom su osigurana financijska sredstva i za dovođenje vodnih građevina u tehnički zadovoljavajuće funkcionalno stanje, a prije toga utvrdit će se stvarno tehničko i geodetsko stanje svih vodnih građevina unutar NP Brijuni.  Također, vlasništvo i upravljanje nad vodnim građevinama u NP Brijuni uskladit će se sa Zakonom o vodama te će se  u tu svrhu vlasništvo, posjed i upravljanje vodnim građevinama prenijeti javnom isporučitelju vodne usluge i javne odvodnje, odnosno Vodovodu d.o.o. Pula i Pragrandeu d.o.o. Pula.