FENOLIGA – predavanje Bertoša

FENOLIGA udruga u kulturi i JU KAMENJAK pozivaju vas na predavanje MIROSLAV BERTOŠA : ” Premantura – o nezakonitim prisvajanjima posjeda iz godine 1771.“ u četvrtak, 9.svibnja u 20 sati u Premanturi – “Škola” na placi. Ulaz je slobodan.

O predavanju …

Godine 1585. osmerim naseljenim „zadarskim obiteljima“ providur u Istri Giacomo Renier podijelio je parcele zemlje – oranice, pašnjake, šumarke i površine za zajedničke potrebe. Sto osamdeset i šest godina kasnije – 1771. – knez i providur Pule Giacomo Zorzi, po nalogu državnoga tijela Provveditori sopra beni comunali, koje je  vodilo brigu o javnim dobrima, izradio je popis zemljišnih parcela (Catastico) nezakonito prisvojenih premanturskoga komunala. Uzurpacije, kako se ti prisvojeni posjedi nazivaju u dokumentu, nisu samo dokaz nezakonitog upravljanja selom, već poglavito važno svjedočanstvo o gospodarskoj snazi i demografskom rastu Premanture i neizbježnoj potrebi izlaska iz uskog prostora svoje seoske općine.

 

 

O predavaču …                             

Miroslav Bertoša (1938.), povjesničar, professor emeritus Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Glavno područje njegovoga znanstvenog interesa obuhvaća istraživanje gospodarskih, društvenih, etničkih, migracijskih, kolonizacijskih i kulturno-antropoloških pojava u Istri (posebice u njezinome mletačkom dijelu) od konca XV. do konca XVIII. stoljeća, te proučavanje i kritično vrednovanje istarske historiografske baštine. Bavi se i demografskom poviješću, a posebnu pozornost posvećuje kretanjima u europskoj povijesnoj znanosti, napose avangardnim nastojanjima francuske “škole Annales”. God. 1985. i 1989. boravio je na višemjesečnim specijalističkim tečajevima na L’ Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales u Parizu, te, 1992. u Istituto di Storia della Società e dello Stato veneziano i Istituto “Venezia e l’ Oriente” mletačke Fondazione Giorgio Cini. Član je Société de Demographie historique u Parizu, Società italiana di demografia storica (Bologna-Firenze), Povijesnog društva Istre, itd.

Osim u Puli, predaje i na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te na doktorskome studiju u Splitu. Predavao je i na Filozofskom fakultetu u Rijeci, na Sveučilištu u Zadru – Odjel za turizam i komunikacijske znanosti te na doktorskome studiju Povijest stanovništva Sveučilišta u Dubrovniku. Povremeno, kao gost-predavač, održava predavanja i na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Od početka 1995. do konca 1998. bio je prvi generalni konzul Republike Hrvatske u Trstu za područje Furlanije-Julijske Venecije, Veneta i Trentina-Alto Adigea, potom ravnatelj Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci (s Područnom jedinicom u Puli), a od svibnja 2003., prelazi na Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Puli. Bio je glavni  urednik (uz dr. sc. Roberta Matijašića) Istarske enciklopedije, tiskane u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu (2005).

Godine 1969. primio je nagradu “Mate Balota / Mijo Mirković”, a 1990. nagradu “Istaknuti kulturni radnik grada Pule”. God. 1994. odlikovan je Državnom nagradom za znanstveni rad “Bartol Kašić”, a 1997. odlukom predsjednika Republike Redom hrvatskog trolista i Spomenicom Domovinske zahvalnosti. Za izniman doprinos unapređivanju znanosti, osobito u otkrivanju nove slike Pule 2006. primio je Nagradu Grada Pule za životno djelo.

Autor je gotovo tisuću znanstvenih, stručnih i popularno pisanih radova, prikaza i osvrta te četrnaest knjiga. Posljednja u nizu nosi naslov Doba nasilja, doba straha: Vojnici-pljačkaši, seljaci-razbojnici i doseljenici-nasilnici u Istri XVII. I XVIII. stoljeća tiskana u poznatoj Biblioteci Rotulus Universitas nakladnika Durieux, Zagreb 2011., a u pripremi je i rukopis Historabilije: Nemirna svakodnevica malog istarskoga svijeta pod Venecijom (XVI.-XVIII. stoljeća).