Nastavak sanacije prometnice u Ulici 43. istarske divizije

U sklopu redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Pule, koje izvodi društvo Cesta d.o.o., nastavljaju se popravci kolničke konstrukcije s ciljem dodatnog povećanja sigurnosti prometovanja i prolaska pješaka.

U tom kontekstu tijekom ovog tjedna, u ovisnosti i vremenskim uvjetima, nastavit će se s radovima sanacije kolničke konstrukcije u Ulici 43. istarske divizije i to noćni radovi kad je promet na toj frekventnoj dionici najmanjeg intenziteta. Između ostalog, krajem tjedna predviđeni su i radovi sanacije dijela nogostupa u Tršćanskoj ulici.

Spomenimo kako je s ciljem kvalitetnog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada za  redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta ove godine osigurano 6,5 milijuna kuna.

Kroz redovito održavanje kolnika, pješačkih površina, biciklističkih staza i drugih dijelova, koji čine sastavni dio nerazvrstane ceste, izvode se zahvati sanacije oštećenih asfaltnih, betoniranih ili popločanih dijelova, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja, uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.  Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati kao i poboljšanja uvjeta korištenja javnih površina te protočnosti i sigurnosti prometa na javno prometnim površinama.

Osim redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,  1,5 milijuna kuna osigurano je za održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih.

Uz navedeno više od 4 milijuna kuna ulaže se u održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, odražavanje semafora, zimsku službu kao i geodetske, projektantske i usluge nadzora, dok je za pripreme i građenje nerazvrstanih cesta, koje se izvodi u sklopu Programa građenja, proračunom osigurano 21 milijuna kuna.

Uređenjem prometne infrastrukture teži se dodatno podići razina sigurnosti i prometne protočnosti za sve građane, kojima ovim putem zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju tijekom odvijanja radova te ih pozivamo na pojačani oprez.