10.05.2019

Obavijest o održavanju radionica za umirovljenike i lokalno stanovništvo u Vodnjanu 15. svibnja.

U sklopu projekta izgradnje reciklažnog dvorišta od strane Grada Vodnjan – Dignano privodi se kraju i posljednji ciklus radionica za lokalno stanovništvo te za ciljanu skupinu umirovljenika.

Predmetne radionice održati će se u srijedu, 15. svibnja 2019. godine prema slijedećem rasporedu:

  • radionica za umirovljenike održati će se u „Dnevnom centru za starije osobe A.Cecon“, na adresi Trgovačka 13, Vodnjan – Dignano, s početkom u 10:00 sati
  • radionica za lokalno stanovništvo održati će se u objektu „Javna vaga“, na adresi Trg Javne Vage 22, Vodnjan – Dignano, s početkom u 19:00 sati.

U novom sustavu održivog gospodarenja otpadom velika odgovornost je upravo na korisnicima, odnosno građanima čije je sudjelovanje i prihvaćanje novoga sustava od ključne važnosti. Upravo iz tog razloga iste treba educirati na najbolji mogući način jer što se više otpada bude razvrstavalo biti će ugodnije živjeti u čistoj i zdravoj okolini.

Napominjemo da je cjelokupni projekt izgradnje reciklažnog dvorišta sufinanciran u iznosu od 85% iz Kohezijskog Fonda Europske Unije a visina cjelokupnog projekta iznosi 3,8 milijuna kuna.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta stvorit će se preduvjeti za povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Grada Vodnjan – Dignano koji će utjecati na smanjenje količine otpada na samom odlagalištu. Već u prvoj godini rada planira se ostvariti cilj od 110 tona odvojeno prikupljenog otpada te osigurati odgovarajuće uvjete za zbrinjavanje opasnog otpada, elektroničkog otpada, krupnog otpada te posebnih kategorija otpada, kao i za uporabu papira, stakla, plastike, tekstila i metala.

Reciklažno dvorište je ključan objekt vezan uz novi sustav održivog gospodarenja otpadom a stavljanjem istoga u pogon taj će sustav profunkcionirati u pravom smislu riječi.

Po završetku izgradnje reciklažnim dvorištem upravljat će gradsko komunalno poduzeće Contrada d.o.o. koje obavlja poslove komunalnih djelatnosti na području Grada Vodnjan – Dignano.