Održana tribina o održivom gospodarenju otpadom

U prostoru 3mc-a, u Medulinu, u petak 10. svibnja 2019. godine održana je javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu edukativnih aktivnosti projekta “Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno” koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi u partnerstvu s Gradom Vodnjanom – Dignano i u suradnji sa Med eko servisom d.o.o. i Kontradom d.o.o. . Cilj tribine je bio objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom od smanjenja nastanka otpada i ponovne uporabe predmeta do pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja.
Na tribini su se mještanima prvo kroz edukativno predavanje predstavili načini upravljanja otpadom u kućanstvu sa detaljnim smjernicama o smanjenju nastanka otpada, kako ispravno odvajati korisni otpad, kako kompostirati i reciklirati, te date upute o „zero waste“ načinu života, te zašto i kako zauvijek prekinuti sa korištenjem plastike. Drugi dio tribine činila je radionica izrade  rirodne kozmetike i prirodnih sredstava za čišćenje, sa praktičnim savjetima za smanjenje nastanka otpada u kućanstvu i kako malim promjenama i koracima možemo doprinijeti kvalitetnijem i zdravijem načinu života, te zaštiti okoliša. Tribinu su vodile Ireba Burba i Nina Brnić iz udruge Zelena Istra. Na tribini je bilo osigurano prevođenje na znakovni jezik. Obzirom na aktualnost i zanimljivost teme posjećenost tribine je bila velika, a većinu posjetitelja, činile su žene. Posjetitelji su se informirali i poslušali praktične savjete koji će im pomoći pri snalaženju sa novim sustavom gospodarenja otpadom, te kako sami mogu doprinijeti stvaranju manje količine otpada slijedeći zero waste princip: 1. odbijanje onoga što nam ne treba, 2.reduciranje onoga što nam treba, 3. ponovna uporaba onoga što već posjedujemo, 4. recikliranje onoga što ne možemo ponovno koristiti i 5. kompostiranje svega

organizacija tribine je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.- 2020.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn.