Konferencija „Doprinos razvoju tržišta rada Istarske županije putem EU projekata“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira „Dane otvorenih vrata EU projekata“ koji se ove godine održava u razdoblju od 9. do 19. svibnja 2019. godine.

 

U sklopu „Dana otvorenih vrata EU projekata“, u srijedu, 15. svibnja 2019. godine u prostorijama HGK – Županijske komore Pula (Carrarina 5), s početkom u 10:00 sati, svoja vrata otvorit će i Vijeće tržišta rada Istarske županije koje organizira konferenciju pod nazivom: „Doprinos razvoju tržišta rada Istarske županije putem EU projekata“. Svoje projekte će predstaviti članovi vijeća tržišta rada Istarske županije koji svojom uspješnom provedbom daju doprinos razvoju lokalne zajednice u područjima koja su usmjerena na tržište rada.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane da nam se priključe na navedenom događaju kako bi saznali  više o provođenju besplatnih radionica, poticajima za samozapošljavanje, raznih edukacija, tečajeva stranih jezika i sličnih aktivnosti koje se provode u sklopu projekata koji će bit prezentirani. Naime, Istarska županija putem Upravnog odijela za gospodarstvo te u svojstvu tehničkog tajništva Vijeća tržišta rada Istarske županije, provodi aktivnosti koje pridonose razvoju tržišta rada i jačanju ljudskih potencijala u Istarskoj županiji.

 

Vijeće tržišta rada Istarske županije okuplja dionike javnog, privatnog i civilnog sektora koji su ključni za izradu, provedbu i evaluaciju dokumenta i politika za razvoj ljudskih potencijala u Istarskoj županiji. Isto tako djeluje na razvoj sustava zapošljavanja, obrazovanja prekvalifikacija i osposobljavanja za potrebe tržišta rada na regionalnoj razini.