rolo kontejner – Valdebek – Štinjan – glomazni otpad

Zbog povećane potrebe za zbrinjavanjem glomaznog otpada, koja je posebno izražena upravo u proljetnom periodu, provest će se dodatna aktivnost u programu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada na području Pule.

 

Ovim putem obavještavamo sve naše korisnike- fizičke osobe da ćemo u razdoblju od 15.5.2019. do 27.6.2019. godine vršiti odvoz glomaznog otpada u Gradu Puli putem specijaliziranih spremnika – rolo kontejnera.

 

Molimo građane koji u svojim domaćinstvima imaju potrebu za odlaganjem ovakve vrste otpada, da pronađu dan za odvoz  za svoj mjesni odbor kao i najbližu lokaciju rolo kontejnera te isti pravilno zbrinu radnim danom od 13-20,00 h i subotom od 8-14,00h.

Pored rolo kontejnera bit će djelatnik Pula Herculanea koji će voditi evidenciju i kontrolu otpada koji se želi odložiti.

 

Molimo građane da sa sobom donesu osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula-Herculane-e zbog evidencije. Prilikom odlaganja otpada molimo da poštujete navedene termine za odlaganje budući je odlaganje izvan spremnika i izvan predviđenog vremena odlaganja kažnjivo. Dozvoljena količina odlaganja otpada je 2m3. Nakon završetka radnog vremena rolo kontejner vratit će se oporabitelju te će idući dan biti postavljen na novu predviđenu lokaciju. Kako bi se omogućilo zbrinjavanje što veće količine glomaznog otpada molimo korisnike da svoj glomazni otpad odlažu prema rasporedu.

 

Otpad koji ne spada u glomazni otpad poput šute, građevinskog otpada, elektronskog otpada, miješanog komunalnog otpada, tekstil i drugo neće biti preuzet. Vrste otpada koje se smiju odložiti navodimo u zasebnom Naputku.

 

U nastavku navodimo tjedni raspored rolo kontejnera po mjesnim odborima Štinjan i Valdebek. Sljedeći tjedan ćemo objaviti novi tjedni raspored za ostale mjesne odbore.

 

MJESNI ODBORLOKACIJA POSTAVLJANJA ROLO KONTEJNERADATUM ODLAGANJAVRIJEME ODLAGANJA
ŠTINJANBALIŽERKA PREKO PUTA K. BR. 7523.5.2019.13-20,00 h
 KRIŽANJE ŠTINJANSKE CESTE I FORTIN24.5.2019.13-20,00 h
 NA DNU ULICE PUNTIŽELA25.5.2019.8-14,00 h
VALDEBEKVALDEBEČKI PUT KOD K.BR. 8027.5.2019.13-20,00 h
 VALDEBEČKI PUT NA SREDINI (POČETAK ŠUMICE)28.5.2019.13-20,00 h
 RASKRIŽJE DOLINKA/KAVRERSKI PUT29.5.2019.13-20,00 h

 

 

Prelaskom na novi način prikupljanja otpada i zatvaranjem starog odlagališta potrebno je određene frakcije otpada odvojeno prikupljati. Stari način prikupljanja i zbrinjavanja glomaznog otpada putem tzv. baja više nije moguć jer kao i ostale frakcije korisnih sirovina glomazni otpad potrebno zasebno prikupljati i odvajati od ostalih vrsta otpada. Također, sve količine glomaznog otpada moraju biti evidentirane.

 

U dosadašnjem programu građanima je na raspolaganju BESPLATAN odvoz do 3m3 glomaznog otpada te BESPLATNO odlaganje glomaznog otpada na reciklažnom dvorištu tijekom cijele godine. Dodatno zbrinjavanje glomaznog otpada  provodi se kako bi građanima omogućili što bližu točku odlaganja unutar svakog mjesnog odbora.

 

Prije stupanja na snagu nove regulative glomazni otpad odvozio se besplatno pozivom u Herculaneu ili odlaganjem na starom odlagalištu Kaštijun uz dodatne akcije postavljanjem baja u jesen i proljeće  po svim mjesnim odborima.  Danas se glomazni otpad prikuplja te predaje oporabitelju gdje se drobi i iz njega izvlače korisne sirovine. Zbog toga, prikupljena sirovina mora biti čista kako bi je oporabitelj preuzeo.