Grad Pula daje milijun kuna bespovratnih sredstava za dodatni razvoj poduzetništva u Puli

Grad Pula je i ove godine osmislio paket mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva u Puli. Donošenjem Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2019. godini pod nazivom „Potpore Pula 2019“ pulskim će se poduzetnicima dodijeliti 1.000.000,00 kuna bespovratnih potpora, a novac je osiguran u proračunu za 2019. godinu.

 

„Razvoj poduzetništva uz poticajno poduzetničko okruženje oplemenjeno inovativnim sadržajima apsolutan je prioritet Grada Pule. Već drugu godinu zaredom Grad Pula ističe se kao jedini veliki hrvatski grad u top 10 kada govorimo o potporama za poduzetnike i obrtnike. Poticajnim poslovnim okruženjem omogućujemo poduzetnicima da stvaraju nove vrijednosti za širu zajednicu. Kroz ovaj paket od ukupno devet mjera, želimo olakšati početak poslovanja novim poduzetnicima, dodatno potaknuti zapošljavanje radne snage, povećati konkurentnost na tržištu, pomoći u realizaciji inovativnih ideja s ciljem  generiranja kvalitetnog rasta i razvoja, potaknuti naše vrijedne poduzetnike na korištenje sredstava iz EU fondova te između ostalog ojačati njihovu poziciju na inozemnom tržištu. Naglasak potpora usmjerili smo i na područje djelatnosti prerađivačke industrije, dok kao novu mjeru imamo potpore za IT sektor za koji znamo da, osim što zapošljava velik broj ljudi, generira prihode i jača tehnološki potencijal kao impuls razvoja s kojim želimo biti u korak. Također, važno je naglasiti i socijalnu komponentu kod potpora za zapošljavanje i samozapošljavanje gdje se ove godine dodjeljuju potpore u iznosu od 20.000,00 kuna za zapošljavanje osoba koje su završile srednjoškolsko obrazovanje po posebnom programu, a za zapošljavanje osoba s invaliditetom potpore od 5.000,00 kuna do 10.000,00 kuna, ovisno o stručnoj spremi, uvećavaju se za 50 posto. Na ovaj način želimo potaknuti zapošljavanje teže zapošljivih osoba. No osim direktnih poticaja, na cjelokupnu kvalitetu života u gradu utječu i ostali faktori među kojima možemo izdvojiti kako u Puli danas nema liste čekanja za upis djece u dječje vrtiće, Grad financira produženi boravak učenika u školama kako bi pomogli zaposlenim roditeljima, provodi se jedno smjenska nastava u gotovo svim osnovnim školama, osigurane su dežurne službe u dječjim vrtićima, a stipendijama se potiče izvrsnost. Sve zajedno omogućuje kvalitetnu razvojnu podlogu za pulske poduzetnike stoga iz pozivam  da se prijave i iskoriste priliku za dodjelom bespovratnih sredstava za svoje poslovanje“, naglasio je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

 

Potpore će se dodjeljivati sukladno Javnom pozivu i pripadajućim prilozima kroz sljedeće mjere:

 

 1. MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA
 2. MJERA 2: POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA
 3. MJERA 3: POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
 4. MJERA 4: SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE
 5. MJERA 5: POTPORE ZA UVOĐENJE INOVACIJA U PROIZVODNJU
 6. MJERA 6: SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA
 7. MJERA 7: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA
 1. MJERA 8: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE
 2. MJERA 9: POTPORE ZA IT SEKTOR

 

 

Ciljevi navedenih mjera su sljedeći:

 

 • smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja,
 • poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj,
 • smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage,
 • povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete,
 • povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koje će generirati rasti i razvoj,
 • jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja,
 • zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,
 • povećanje broja gospodarskih subjekata u IT sektoru.

 

Tekst Javnog poziva i pripadajuće obrasce mogu se preuzeti na službenoj stranici Grada Pule www.pula.hr (na naslovnoj stranici i na sljedećem linku: http://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/19227/potpore-pula-2019-javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-poduzetnistva-grada-pule-u-2019-godini/