Predstavljanje gimnazijskog Žurnala u Dnevnom boravku Rojca 30. svibnja u 19.30

Prvi broj Žurnala, publikacije koju su osmislili mladi novinari novinarske grupe pulske Gimnazije, predstavit će se u Dnevnom boravku Rojca u četvrtak 30. svibnja s početkom u 19.30. sati.

Novinarska grupa Gimnazije Pula započela je s radom u listopadu 2018. godine pod stručnim mentorstvom nastavnica Ivane Petrinić i Jelene Pavić. U radu male, ali efikasne novinarske grupe sudjeluju učenici Ivan Slijepčević (4.f), Andrea Lukanović (3.f), Noemi Legović (3.f) i Matilda Nikić (2.a). Uz mlade novinare i mentorice posebni gosti na predstavljanju su Zoran Angeleski novinar Glasa Istre i suradnik mentorica, te Davor Mandić pisac i novinar Novog Lista koji je dao intervju za prvi broj Žurnala. Razgovor moderira Vedran Stanić.

Rad s mentoricama i u grupi bio je dinamičan, učenici su se upoznali s osnovama novinarstva, etikom struke, ulogom medija u demokratskom društvu, cenzurom i autocenzurom koje razaraju novinarstvo, ali i društvenom ulogom (i moći) masovnih medija.

Suradnički odnos učenika s mentorima stvorio je poticajno okruženje za učenike  te su se okuražili i ispisali svoje prve autorske uratke. Osmislili su i uredili publikaciju koju su nazvali Žurnal.

Mala je novinarska grupa, tijekom školske godine, stvarala u ozračju slobode – slobodno odlučujući o temama o kojima će pisati. Uz stručnu pomoć mentorica učenici su naučili preuzimati odgovornost za svoj rad međusobno surađujući – ispravljali su si radove, dogovarali se o temama, opremali, redigirali i korigirali članke, birali fotografije i osmislili koncept publikacije.

Suradnik mentoricama bio je dugogodišnji novinar Glasa Istre Zoran Angeleski, koji je učenike poučio o osnovnim novinarskim oblicima, važnosti dobre pripreme, ali i kriterijima dobrog pisanja, te jeziku i stilu novinara.

Publikaciji je doprinio i Rajko Ban koji je demonstrirao učenicima kako pripremiti materijale i napraviti špigl te je prema željama i uputama učenika (3 boje) grafički oblikovao publikaciju.

Kako Žurnal izgleda i o čemu i na koji način promišljaju mladi novinari moći ćete vidjeti i čuti  na predstavljanju publikacije. Dođite i podržite mlade novinare i njihove mentorice!

Programi u Dnevnom boravku realizirani su sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Pule i Zaklade Kultura nova. Organizator događaja je Savez udruga Rojca.