Zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru u periodu od 01. lipnja do 31. listopada 2019.

Odlukom Skupštine Istarske županije o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru u periodu od 01. lipnja do 31. listopada 2019. godine zabranjeno je loženje vatre na otvorenom prostoru na području Istarske Županije.

To je period visokih temperatura, sušnih razdoblja bez oborina, suhe vegetacije i visoke opasnosti od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru.

Za nepoštivanje ove Odluke predviđene su novčane kazne za pravne i fizičke osobe kao i nadoknade troškova intervencija gašenja nastalog požara i odgovornost za nastalu štetu i moguće žrtve. Stoga pozivamo sve pravne i fizičke osobe na području Istarske županije da se pridržavaju navedene zabrane.

Molimo građane i goste Istarske županije ako primijete požar na otvorenom prostoru kao i bilo koju ugrozu po ljude i imovinu, da to dojave vatrogascima na broj 193, policiji 192 iIi službi 112.

Foto: Mario Rosanda, 2014.godina