Promocija “Žutog lista” u Strukovnoj školi Pula

PROMOCIJA JE ODRŽANA NA ZADNJI DAN NASTAVE, 14. LIPNJA
Zadnji dan nastave, 14. lipnja, u Strukovnoj školi Pula bio je uistinu poseban. Novinarska grupa Strukovne škole Pula, odnosno mlade novinarke Nina Župarić, Danijela Novaković i Nicole Legović, predstavile su novi broj školskog časopisa „Žuti list“. Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, kada je prvi broj prošao županijsku razinu i tako predložen za državnu smotru LiDraNa, ove godine tiskan je i drugi broj.

Nina, Danijela i Nicole samostalno su vodile predstavljanje i govorile o tome kako su s ostatkom redakcije (Diana Josipović, Marta Dobran, Luana Stanković) neumorno radile zadnjih mjeseci kako bi sve priloge i opremu lista stigle završiti do kraja nastavne godine. Prilozi i članci donose različite sadržaje, a među brojnim temama tu su i vijesti iz škole, pregled bogate godine u kojoj je Strukovna škola Pula organizirala čak dva međužupanijska natjecanja, sudjelovala na Festivalu znanosti, organizirala zavičajnu nastavu, predstavljala svoje struke i programe budućim učenicima putem interesantnih radionica, organizirala izvanučioničku nastavu, provodila projekte i ugošćivala goste predavače.

Listanjem “Žutog lista” novinarke su nazočne učenike i nastavnike podsjetile ne samo na te događaje i zanimljivosti u ovoj godini nego su ih uputile u sve što još mogu pročitati u drugom broju: intervju s domarom škole, tekst o prihvaćanju različitosti, prilog o poremećajima hranjenja, o slobodi i odgovornosti i zapravo o svemu onome što je tijekom ove školske godine zaokupljalo misli učenika, a zabilježeno je u “Žutom listu”.

Novi broj “Žutog lista” zapravo je nastavak suradnje Strukovne škole Pula i Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na inicijativu školske knjižničarke Ane Milovan, prof. i ove je godine, u realizaciji drugog broja, volonterski sudjelovala i profesorica sa spomenutog Fakulteta, komunikologinja doc. dr. sc. Tijana Vukić.

U dvosatnim novinarskim radionicama koje je profesorica Vukić održavala jednom tjedno, od ožujka do lipnja, nastajali su konkretni novinarski prilozi. Posebno valja istaknuti bajku čiji su likovi Visoki Crni Hrast, Mladi Pekar, Plava Riba i čudesna bića. Priču su, inspirirane strukovnim zanimanjima, izmaštale učenice novinarke. Radnju su smjestile u prostorije škole. Na promociju su donijele kruh u obliku srca koji ima čudesna svojstva, a koji su ispekle za potrebe ilustriranja bajke.

Dizajn drugog broja “Žutog lista” prati vizualni identitet prvog broja, ali se od njega odmiče novim i maštovitim geometrijskim oblicima i vizualnim rješenjima. Glavna urednica “Žutog lista” Nicole Legović zahvalila je Zvjezdani Vukić, dipl. ing. graf. koja je uložila svoju ljubav i svoje vrijeme kako bi i ove godine sav sadržaj besplatno grafički oblikovala.

Lekturu i korekturu napravio je nastavnik hrvatskog jezika u Strukovnoj školi Pula Semir Koljić, prof., kojemu su učenice također zahvalile. Jednako tako zahvalile su ravnatelju škole Ivi Bebeku, dipl. ing. koji je dao podršku i poticao njihove kreativne snage.

Nakladu od 150 primjeraka tiskala je “Grafika Režanci”.