Održane Konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina Grada Pule

Nakon provedenih izbora, u prostorijama pulske Komunalne palače jučer su održane konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina Grada Pule kojima je prisustvovao i pulski gradonačelnik Boris Miletić zajedno sa zamjenikom Robertom Cvekom.

Tom je prigodom gradonačelnik Miletić čestitao svim novoizabranim vijećnicima, poželio im uspješan rad i nastavak iznimno kvalitetne suradnje s Gradom u svim poslovima na području promicanja prava nacionalnih manjina.

Na konstituirajućim sjednicama, na kojima su uz gradonačelnika i zamjenika prisustvovali i pročelnik Ureda Grada Aleksandar Matić i pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu Vesna Spajić, glasalo se za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća. Sukladno Zakonu, izborom predsjednika vijeća smatraju se konstituiranima i ispunjeni su preduvjeti za nesmetan rad Vijeća u ovom mandatu.

Vijeća nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave imaju pravo predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine, biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati Gradsko vijeće, a tiče se položaja nacionalne manjine te davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

 

Izabrani su sljedeći predsjednici i zamjenici predsjednika vijeća u Gradu Puli:

 

Vijeće albanske nacionalne manjine: predsjednik: Frančesko Andreja, zamjenica predsjednika: Jeta Gundić

 

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine: predsjednik: Jasminko Hasanbašić, zamjenik predsjednika: Mirza Raimović

 

Vijeće crnogorske nacionalne manjine: predsjednik: Mirko Vučinić, zamjenik predsjednika: nije izabran

 

Vijeće makedonske nacionalne manjine: predsjednik: Orce Stojkoski, zamjenik predsjednika: Igor Janevski

 

Vijeće romske nacionalne manjine: predsjednik: Jetiš Bajrami, zamjenik predsjednika: Erduan Bajrami

 

Vijeće slovenske nacionalne manjine: predsjednica: Marija Langer, zamjenik predsjednice: Vinko Knez

 

Vijeće srpske nacionalne manjine: predsjednica: Danica Lazić, zamjenica predsjednice: Jelena Blagojević

 

Vijeće talijanske nacionalne manjine: predsjednik: Ervino Quarantotto, zamjenik predsjednika: Alessandro Lakoseljac

 

S obzirom da nisu dovoljno brojni kako bi konstituirali Vijeće, pripadnici mađarske nacionalne manjine Grada Pule izabrali su predstavnicu na izborima održanim 5. svibnja 2019., a to je Žužana Maša, zamjenica predstavnice: Irena Palađi