Članovi sportskih klubova Pule priključili se obilježavanju Dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Pule već tradicionalno je i ove godine obilježilo današnji Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama kojeg je Glavna skupština UN-a proglasila 1987. godine kao izraz svoje odlučnosti u jačanju djelovanja i suradnje, a u cilju postizanja međunarodnog društva bez droga.

Aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan imaju za cilj dodatno osvijestiti građane, posebno mlade, na problem raširenosti zlouporabe opojnih droga i poziva sve da se zajedničkim snagama suprotstavimo ovom ozbiljnom problemu današnjice. Tako je bilo i ove godine te su na novoizgrađenom kompleksu javnih gradskih bazena, zajedno s djecom, članovima plivačkih klubova Pula i Arena te Triatlon kluba Pula, predstavnici Grada Pule i Vijeća za prevenciju kriminaliteta uz ostale partnere držeći slogan „Neovisan i slobodan“ poslali zajedničku poruku koliko je bitno vlastito slobodno vrijeme iskoristiti na pravilan i koristan način, a jedan od najboljih načina, smatraju prisutni, upravo je bavljenje sportom.

Uz Vijeće za prevenciju kriminaliteta i oslanjajući se na kampanju Istarske županije protiv ovisnosti Bježi-Via, akciji se priključila i Policijska uprava Istarska, Policijska postaja Pula, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja, Gradsko društvo Crvenog križa Pula,i Savjet mladih Grada Pule.

„Grad Pula se putem Vijeća za prevenciju kriminaliteta svake godine priključuje obilježavanju ovog važnog dana s ciljem senzibiliziranja javnosti o problemu ovisnosti. Grad Pula zajedno s partnerima provodi niz aktivnosti tijekom čitave godine upravo s ciljem promicanja zdravog i aktivnog načina života, posebice kod djece i mladih, a jedna od akcija koje je Grad proveo bila je i izrada Vodiča za mlade (LINK). Cilj nam je bio djecu i mlade upoznati s brojnim izvanškolskim aktivnostima koje Grad nudi te potaknuti ih na aktivno uključivanje u jednu od aktivnosti kako bi što kvalitetnije upotpunili svoje slobodno vrijeme. Kao Grad,  podržavamo sve one projekte koji potiču psihofizički razvoj djece i mladih te promiču zdrav način života, a sustavnim ulaganjem u mlade, što kroz financiranje niza programa, što kroz ulaganja u infrastrukturu, omogućujemo  djeci i mladima adekvatne uvjete za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, što doprinosi smanjenju rizika za brojne negativne izazove, kao i povećanju sigurnosti i kvalitete života u zajednici,“ istaknula je predsjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pule Elena Puh Belci

Da se kontinuirano radi na prevenciji ovisnosti te informiranju građana o bolestima ovisnosti, a posebice o štetnosti droga složila se i voditeljica Službe za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja Helena Mitrović koja je rekla kako u prvih šest mjeseci 2019. godine, u Službi se radilo s ukupno 1294 osobe. Od ovog broja, zbog problema konzumacije droga javilo se 435 osoba i 98  članova njihovih obitelji.

„U prvoj polovici 2019. godine  evidentirali smo 193 nova korisnika Službe. Od ovog broja, 19 osoba se javilo zbog ovisnosti ili konzumacije droga. Zbog ovisnosti o heroinu javilo se 6 osoba, 2 osobe su se javile zbog konzumacije amfetamina. Zbog konzumacije marihuane javilo se 10 novoevidentiranih osoba. Ako usporedimo podatke s podacima iz prve polovice 2018. godine, vidljivo je da se je broj novoevidentiranih osoba koje su se javile zbog problema ovisnosti ili konzumacije droga smanjio (19 naspram 32 lani). Unatoč malim varijacijama, u proteklih deset godina vidljiv je trend opadanja novoevidentiranih heroinskih ovisnika. Mali broj broja osoba koje su se u Službu javile zbog konzumacije marihuane mogli bi objasniti zakonskim promjenama vezanim uz posjedovanje marihuane, koje su se desile početkom 2013. godine i sve liberalnijim stavom u društvu o ovoj drogi,“ rekla je Helena Mitrović.

Načelnik Policijske postaje Pula Vjekoslav Vukšić naglasio je da policija tijekom cijele godine provodi niz preventivnih aktivnosti vezanih uz borbu protiv ovisnosti, kao partner sa Gradom Pulom u sklopu Vijeća za prevenciju kriminaliteta kao i sa velikim brojem drugih institucija i udruga.

Naglasio je  da su prilikom provođenja akcija redukcije opojne droge na terenu u ovoj godini na području Pule bile sankcionirane čak 92 osobe zbog neovlaštenoga posjedovanja droge sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga te 12 osoba zbog počinjenja kaznenog djela „neovlaštena proizvodnja i promet drogama“. Dodao je kako se i dalje naviše zaplijenilo marihuane, potom amphetamina, speeda, jointa (mješavine duhana i cannabisa), ectasya, heroina, kokaina.

 

Za kraj Vukšić zaključuje da se samo zajedničkim naporima svi relevantni subjekti mogu i moraju uspješno boriti protiv zlouporabe svih sredstava ovisnosti, dok će policijski službenici PP Pula i dalje ciljano provoditi mjere i radnje vezane uz suzbijanje zlouporabe opojne droge kao i pronalazak i sankcioniranje počinitelja takvih kaznenih djela i prekršaja, u čemu cijeni da su za sada uspješni te je zadovoljan polučenim rezultatima Policijske postaje Pula, vezanim uz navedenu problematiku.