U HGK – ŽK Pula održana sjednica Sekcije Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu

U četvrtak, 27. lipnja, u HGK – Županijskoj komori Pula održana je druga sjednica Sekcije Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu. Sekcija okuplja širok profil istarskih tvrtki s ciljem usklađivanja gospodarstva s društvenim interesima na području zaštite okoliša, gdje se gospodarenje otpadom nametnulo kao najveći izazov.

 

Zbog toga su na ovu sjednicu pozvani i predstavnici istarskih komunalnih trgovačkih društava kako bi se  razgovaralo  o izazovima sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije, kao i o budućim planovima i projektima. Pozivu na sjednicu su se odazvali: Vesna Dukić iz Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, Josip Butorac, direktor pulske podružnice Metis d.d., Edo Krajcar, direktor tvrtke Med Eko Servis d.o.o. Medulin, Guglielmo Moscarda, direktor tvrtke Contrada d.o.o. Vodnjan i Ira Aganbegović, rukovoditeljica RJ Čistoća tvrtke Usluga Poreč d.o.o.

 

Predsjednica Sekcije Koviljka Aškić istaknula je kako je povezivanje i suradnja komunalnih društava i tvrtki neophodna za uspostavljanje održivog sustava gospodarenja otpadom na području Istre. Posebno je naglasila važnost uspostavljanja informacijske platforme koja će sadržavati popis usluga svih tvrtki koje se bave prikupljanjem otpada (podaci o tvrtki, vrsti otpada i načinu prikupljanja) te značaj educiranja korisnika javnih usluga o obvezama po pitanju odvajanja otpada i vođenju propisane dokumentacije o otpadu. Aškić je uz to napomenula kako je Nacrt prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom trenutno u postupku javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i traje do 17. srpnja.

 

Sa sjednice je upućen apel jedinicama lokalne uprave i samouprave da predvide odlagališta za građevinski otpad prilikom donošenja prostornih planova gradova i općina. Osim bivšeg kamenoloma i odlagališta Valmarin, nepostojanje drugog odlagališta za inertni građevinski otpad na području Istarske županije predstavlja gorući problem za građevinske tvrtke, ali i okoliš, jer dovodi do pojave divljih odlagališta.

 

Tema razgovora na sjednici bila je i biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda (biootpad) koji predstavlja posebnu problematiku jer se mora prazniti na dnevnoj bazi. Josip Butorac iz pulske podružnice Metisa istaknuo je da su oni jedino trgovačko društvo koje prikuplja takvu vrstu otpada u Istarskoj županiji.

 

Nakon sjednice, u suradnji s tvrtkom Eko.-Adria d.o.o., održano je predavanje na temu Postupanje s komunalnim i proizvodnim otpadom za ugostitelje i hotelijere. Predavanje je bilo namijenjeno svim pravnim subjektima – ugostiteljima i hotelijerima koji se bave pripremom i/ili posluživanjem hrane. Predstavnici hotelijera i ugostitelja dobili su konkretna znanja kako odgovornim postupanjem s otpadom mogu unaprijediti ali i olakšati poslovanje i smanjiti troškove gospodarenja otpadom.