Reci „NE“ jednokratnoj plastici

U skladu s nedavno donesenom Odlukom o prestanku korištenja jednokratne plastike Općina Medulin izradila je edukativne plakate u svrhu edukacije lokalnih poduzetnika, mještana i šire javnosti o važnosti očuvanja okoliša i mjerama za smanjenje korištenja jednokratne plastike.

 

 

Naime, Općinsko vijeće Općine Medulin na sjednici Općinskog vijeća održanoj 6. lipnja 2019. godine donijelo je Odluku o prestanku korištenja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu i mjerama za sprječavanje onečišćenja okoliša u upravnim tijelima Općine Medulin te trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojima je osnivač Općina Medulin. Količina štetnog plastičnog otpada u morima svakim danom sve više raste. Tijekom ljetne sezone količina otpada znatno se povećava obzirom da je Općina Medulin najturističkija općina u Hrvatskoj. Plastični otpad je nedvojbeno veliki problem iz razloga što plastični otpad završava u našem zraku, na našem tlu, u našim morima i našoj hrani te predstavlja problem ne samo za okoliš već i za naše zdravlje. Uvidjevši sve navedeno Općina Medulin donošenjem Odluke uvodi val promjene čineći prve korake na vlastitom primjeru poslovanja. Općina Medulin prepoznala je koliko problem za naš okoliš predstavlja onečišćenje osobito jednokratnom plastikom te ovom mjerom pokušava dati svoj doprinos u borbi protiv plastike i onečišćenja okoliša.

 

 

 

Ovom Odlukom donose se konkretne mjere s ciljem posljedičnog poticanja mještana kao i poslovnih subjekata na razvijanje svijesti o zaštiti okoliša i konkretnog djelovanja u skladu s time. Sukladno navedenome Općina Medulin, trgovačka društva i javne ustanove čiji je osnivač Općina će u svoje poslovanje uvesti ekološki prihvatljive materijale i opremu, racionalno će koristiti električnu energiju i ostale energente u cilju smanjenja onečišćenja okoliša. Potrebno je napomenuti kako je cilj ove Odluke postupno smanjenje potrošnje jednokratne plastike te zamjena iste sa ekološki prihvatljivijim rješenjima, a postojeća oprema i inventar koji se koristi u prostorijama Općine, njenim trgovačkim društvima, javnim ustanovama i drugim pravnim osobama, koji nije izrađen od ekološki prihvatljivih ili biorazgradivih materijala ostati će u upotrebi dok se ne potroši ili dok je njegova funkcija zadovoljavajuća, a sve s ciljem izbjegavanja dodatnog stvaranja otpada. Navedeno podrazumijeva da se već prethodno nabavljena plastika neće odmah po donošenju Odluke baciti ,već će se nabavljeno iskoristiti, a sve buduće narudžbe i predmeti će se nabavljati u skladu s ovom Odlukom.

 

 

Želja nam je da naši mještani podrže ovaj projekt kao i turisti te ostali posjetitelji općine iako smo svjesni da je pred nama puno truda i daljnjih koraka, čvrsto se nadamo da ćemo u tome i uspjeti.

 

 

Za početak, krećemo s malim promjenama!