Obavijest o preuzimanju info plakata o razvrstavanju otpada za iznajmljivače i turiste

U sklopu projekta „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“ izrađeni su informativno – edukativni plakati za potrebe edukacije domaćih i stranih turista na području općine Medulin.

 

Plakati su formata formata A3, a na njima se nalaze informacije o odvajanju otpada na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku. Uz njih nalazi se i kalendar odvoza otpada za 2019. godinu, za naselje Medulin te za sva ostala naselja koja se nalaze na području općine Medulin.

 

Iznajmljivači mogu preuzeti plakat sa kalendarom odvoza otpada na lokaciji sabirne stanice Kamik, pored benzinske postaje u Banjolama, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Podjela će trajati će do isteka zaliha.

 

Izrada plakata je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn.