Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2019. godini – V. uzorkovanje

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 15. do 17. srpnja 2019. godine, proveo V ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.

 

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 217 mjernih točaka ili u 99,54 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na 1 mjernoj točki (Plominski zaljev – Dražine zapad, Kršan) ili u 0,46 % uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje.

 

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

 

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 22,6 0C do 26,8 0C, dok se temperatura zraka kretala od 21,0 0C do 29,0 0C.