Grad Pula nastavlja s poticanjem energetske učinkovitosti

Bespovratnim sredstvima sufinancirat će kupnju novih električnih bicikli i učinkovitih kućanskih aparata

Gradonačelnik Grada Pule donio je Odluku o uvjetima, kriterijima i postupku za provođenje
mjera poticanja energetske učinkovitosti te provođenje Javnog poziva kojim će Grad Pula, u
ukupnom iznosu od 70 tisuća kuna osiguranom u ovogodišnjem Proračunu, građanima grada
Pule sufinancirati kupnju novih električnih bicikli s minimalno elektromotorom snage 250W i
baterijom 36V/13Ah (468Wh) proizvedenih u EU i učinkovitih kućanskih aparata kategorije
A+++ i to hladnjaka, hladnjaka s ledenicom, ledenica, perilica posuđa, perilica rublja, sušilica
rublja. Za kupnju električnih bicikala planira se sufinanciranje u iznosu od 1.000,00 kuna
bespovratnih sredstva, dok će se kupnja pojedinih kućanskih uređaje sufinancirati u iznosu od
700,00 kuna bespovratnih sredstava. Temeljem ove Odluke u roku od 15 dana raspisat će se
Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje koji će se objaviti u dnevnom tisku, na
službenoj internetskoj stranici Grada (www.pula.hr) i na oglasnoj ploči Upravnog odjela za
prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, te se pozivaju građani da se odazovu Pozivu
i iskoriste mogućnost sufinanciranja.
Grad Pula je i do sada kroz razne programe i mjere poticao energetsku učinkovitost i očuvanje
okoliša. Tako je, primjerice, kroz projekt „Movesmart“ 2013. godine započeo s poticanjem
eko vožnje putem električnih bicikli i to uspostavom sustava „Bičikleta“ koji je i dan danas, u
proširenom obliku, novim biciklima i stanicama prisutan na najfrekventnijim gradskim

lokacijama. Uspostavom sustava „Bičikleta“ prepoznato je iznimno zanimanje građana i
turista za ovakav oblik prijevoza te je Grad odlučio nastaviti s promocijom. U kontekstu
navedenog, a s ciljem povezivanja središta grada s prirodnim ljepotama šireg pulskog
područja, poput šuma i mora, te stvaranja nove, moderne turističke ponude, realiziran je i
projekt biciklističke "Pametne rute 308" na trasi već postojeće bike rute 308 – kroz Pulu,
obogativši je „pametnim“ sadržajima. Postavljene su pametne klupe na Valkanama,
Valsalinama i na placi u Štinjanu, dok su na Zlatnim stijenama, Stoji i Lungo mare (Školsko)
postavljene pametne nadstrešnice na kojima su postavljeni priključci za punjenje elektronskih
uređaja i električnih bicikla. Zlatne stijene i „Školsko“ obogaćene su i s parkirnim mjestima
za javni sustav "Bičikleta".
„Promicati održiv rast i napredak uz smanjenu potrošnju energije, očuvanje prirode, putem
brojnih projekata, mjera i programa doprinosi stvaranju okruženja u kojemu se podiže
svjesnost građana o koristi i važnosti energetske učinkovitosti. Isto tako uspostava novih
sustava mobilnosti, modernizacija javnog prijevoza dio su aktivnosti koje, između ostalih,
imaju pozitivan „zeleni“ predznak“, izjavio je pulski gradonačelnik Boris Miletić.
Smanjenju emisije štetnih plinova u prometu, uvelike doprinosi i nabavka novih ekoloških
autobusa javnog gradskog prijevoza te izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin.
No osim brojnih mjera za smanjenje potrošnje energije kojih je Grad nositelj i uspješno
provodi već niz godina, Grad je, nadalje, u brojnim aktivnostima partner i pruža potporu
programima, akcijama i manifestacijama koje u raznim segmentima doprinose očuvanju
okoliša.
Uz prethodno navedene aktivnosti, tu su i aktivnosti obrazovanja građana kako sa učinkovitim
korištenjem energije mogu povećati udobnost svoga doma i smanjiti troškove. Djecu školskog
i predškolskog uzrasta se, kroz promotivne materijale, na zanimljiv i zabavan način potiče na
razmišljanje i razvoj svijesti o energetskim pitanjima. Kroz objave, prezentacije, promocije i
sl. javnost je upoznata s projektom „Dolcevita“ u sklopu kojeg se, kao i prijašnjih godina,
provode mjere energetske sanacije i obnove građevina u gradu Puli.
Provode se i aktivnosti na sustavnom gospodarenju energijom u zgradama javne namjene.
Slijedom rečenog, a s ciljem uštede na energentima, može se istaknuti i recentni primjer
prijave zgrade javnog sektora – Dječjeg kreativnog centra na sufinanciranje energetske
obnove putem projekta Energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama
javnog sektora. Radove energetske obnove sufinancirat će Grad Pula i Europski fond za
regionalni razvoj a predviđena energetska ušteda je 67%. Posebno je ova investicija značajna
iz razloga što kroz Dječji kreativni centar dnevno prođe 500-tinjak djece a nositelji
programskih aktivnosti jesu: Studio Zaro, Društvo „Naša djeca“, Gradska knjižnica i čitaonice
Pula te umjetnička organizacija Teatar Naranča. Radovi koji će započeti početkom rujna ove
godine planiraju se okončati do jeseni 2020. godine.
Nadalje, zahvaljujući sudjelovanju u projektu Life Sec Adapt, Grad će, po donošenju
Nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama ili po provedenom postupku

Strateške procjene utjecaja na okoliš na nacionalnoj razini donijeti lokalnu Strategiju i
Akcijski plan s propisanim mjerama ublažavanja klimatskih promjena.