Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2019. godini – VI. uzorkovanje

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 29. do 31. srpnja 2019. godine, proveo VI ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih točaka ili u 97,71 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 4 mjerne točke (Pomer – Plaža prema ACY marini, Pomer, Medulin; Rabac naselje – AC Maslinica I, Rabac, Labin; Salbunić, Ližnjan; Tarska vala, Tar-Vabriga) ili u 1,83% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, dok je na 1 mjernoj točki (Crveni otok – Ispod vanjskih bazena, Rovinj) ili u 0,46 % uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

 

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

 

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 24,6 0C do 28,0 0C dok se temperatura zraka kretala od 22,0 0C do 30,0 0C.