Uz sufinanciranje Grada Pule obnovljena zgrada na adresi Castropola 12/14

Na putu prema povijesnom Kaštelu, u Ulici Castropola novo ruhu dobila je zgrada kućnog broja 12/14. U obnovi krovišta i pročelja prijavljena je na projekt Dolcevita iz kojega će, sukladno Ugovoru za izvođenje radove koji glasi na 860.000,00 kuna, prema propozicijama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove građevina na području grada Pule, Grad sufinancirati do maksimalno 83.000,00 kuna.

Gradskim projektom Dolcevitasuvlasnici mogu ostvariti sufinanciranje do maksimalnih 178 tisuća kuna po zgradi u zoni prioriteta koja je omeđena najznačajnijim kulturnim spomenicima – Arenom, Zlatnim vratima, Trgom Forum, pulskom Katedralom, Dvojnim vratima, Herkulovim vratima te ulicama koje vode prema gradskoj  tržnici i zgradi Tržnice, dok se 133 tisuća kuna može osigurati za zgrade izvan zone prioriteta a unutar područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule. Kod onih građevina gdje je Grad Pula vlasnik poslovnog prostora ili stana, svojim sugrađanima izlazi u susret i kroz sufinanciranje obnove u vidu avansnog plaćanja pričuve do sedam godina unaprijed.  Nadalje, posljednjim Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove građevina na području grada Pule, Grad Pula sufinancira i uređenje pročelja posebno vrijednih povijesnih građevina s bogatim dekoracijama i detaljima i izvan područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule, a koje se nalaze na posebno frekventnim pješačkim i kolnim pravcima. U slučajevima kad su ulična pročelja građevina u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini obnovljena u recentnom razdoblju, omogućuje se obnova i/ili zamjene dotrajale stolarije. Uzme li se u obzir sve raspoložive načine sufinanciranja, Grad može sudjelovati u obnovi pročelja s učešćem većim od 50 posto ukupne vrijednosti investicije uređenja građevine. Nadalje, sukladno predmetnoj Odluci omogućeno je sufinanciranje uklanjanja grafita sa zgrada na području cijeloga grada.

Nastavno na nove Izmjene i dopune predmetne Odluke, izvan zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule pristiglo je ukupno 9 prijava koje je Povjerenstvo obradilo, te je osam prihvaćeno za sufinanciranje i pozvano na ugovaranje. Što se tiče prijava unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule, ima ih ukupno 40 aktivnih koje su sve pozvane na ugovaranje.

„Budući su  izgled pročelja ujedno i lice grada, Grad Pula već dugi niz godina ulaže velike napore u sufinanciranju njihove obnove i očuvanju od devastacija i vandalizma. Uređenje pročelja i okućnica obveza je vlasnika, a ovaj projekt svakako je poticajna mjera za vlasnike da se upuste u uređenje svojih stambenih prostora. Osim što u konačnici uživaju u ugodnijem ambijentu uređenje utječe na poboljšanje stanja vrijednog graditeljskog fonda te sveukupne slike grada, kako njegovog strogog središta, tako i drugih vrijednih područja. Svakako je pritom potrebno naglasiti da aktivnosti uređenje imaju i ostale pozitivne efekte kao što je to otvaranje novih radnih mjesta u građevinskom sektoru“, naglasio je Aleksandar Matić pročelnik Ureda Grada.  

Projektom Dolcevita do je sada sufinancirana obnova ukupno 59 građevina, od čega 38 na području kulturno-povijesne cjeline grada.