Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2019. godini – VII. uzorkovanje

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 12. do 16. kolovoza, proveo VII ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.

 

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 216 mjernih točaka ili u 99,08 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na 2 mjerne točke (Barbariga – Mandiol, Vodnjan; Fažana – Dječje igralište, Fažana) ili u 0,92 % uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje.

 

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

 

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,2 0C do 30,0 0C dok se temperatura zraka kretala od 22,0 0C do 35,0 0C.