Neugodni mirisi sa Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun

Pula, 20. kolovoza 2019. godine – Slijedom učestalih upita građana u posljednjih nekoliko dana o pojavi neugodnih mirisa u okolici Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, želimo dati sljedeće informacije.

Na automatskoj postaji za praćenje kvalitete zraka smještenoj na Centru Kaštijun svi su zabilježeni parametri ispod graničnih vrijednosti te nema nikakvih prekoračenja. Svim zainteresiranim građanima rezultati kontinuiranih mjerenja na lokaciji Centra javno su dostupni na mrežnim stranicama  http://iszz.azo.hr/iskzl.

Nalazimo se u jeku turističke sezone i količine otpada koje dolaze na obradu u Centar Kaštijun daleko premašuju količine za koje je postrojenje projektirano pa je potrebno i obradu otpada prilagoditi povećanim količinama. Proces stabilizacije otpada nije moguće provesti do kraja te je moguća povremena pojava neugodnih mirisa, a što je još više potencirano ekstremno visokim temperaturama.

Razumijemo moguće neugodnosti za građane koji žive u blizini Centra, međutim ulažemo iznimne napore da iste svedemo na minimum.