Za poduzetnike per capita Pula izdvaja najviše

S izdvojenih 163,8 kuna po stanovniku u 2018. godini, Pula je najizdašniji grad prema poduzetnicima i obrtnicima u Hrvatskoj


Već treću godinu zaredom Grad Pula prednjači u potporama za poduzetnike i obrtnike te se ističe kao jedini veliki hrvatski grad među top 10 najboljih gradova u Hrvatskoj. Ovakav rezultat analize koju je izradio i prenio portal
gradonačelnik.hrpokazatelj je usmjerenosti Grada Pule na ulaganje u poduzetništvo i gospodarski napredak. Analiza je provedena na osnovi podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna za 2018. godinu, u sklopu projekta „Najbolji grad“ na kojem Jutarnji list surađuje s portalom gradonačelnik.hr. Prema rezultatima Pula predvodi po izdvajanju za poduzetnike i obrtnike sa 163,8 kuna per capita, a s 3 posto izdvojenih proračunskih sredstava, druga je po redu među gradovima u izdvajanjima za subvencije poduzetnicima i obrtnicima.

Jedna od osnovnih zadaća Grada Pule je stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja koje potiče poduzetnike i gospodarstvenike na stvaranje dodatne vrijednost za širu zajednicu, a što se postiže nizom mjera i programa usmjerenim prema poduzetnicima. Takvu praksu Grad Pula provodi već dugi niz godina čime se direktno utjecalo na povećanje zaposlenosti te ćemo s uspješnom proaktivnom praksom nastaviti i dalje. Ovogodišnje bespovratne potpore u iznosu od milijun kuna za razvoj gospodarstva “Potpore Pula 2019″ su u cijelosti odobrene, a budući da je interes poduzetnika iznimno velik, nastojat ćemo osigurati i dodatna bespovratna sredstva za ovu proračunsku godinu”, istaknuo je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva, Grad Pula osigurava i paket mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva, uključujući i olakšice za razvoj gospodarskog i poduzetničkog sektora, poput nižih komunalnih doprinosa te subvencioniranja kamata za odobrene kredite. Kako bi se poduzetnici brže i lakše razvijali, novoosnovanim tvrtkama Grad nudi potpore kojima se potiče zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinancira nabavku nove opreme, zalaže se za uvođenje inovacija u proizvodnju i ulaganje u standarde kvalitete te pruža potporu kod nastupa na međunarodnim sajmovima te prilikom pripreme kandidiranja EU projekata. Grad Pula financira i organizaciju manifestacija seminarsko-edukativnog tipa, sufinancira razne sajmove na kojima se poduzetnici imaju priliku istaknuti, a daje i potpore iz programa podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Dodatno, u suradnji s portalom gastroposao.eu, strukovnim portalom financiranim iz sredstava EU, Grad Pula provodi poticajnu mjeru za zapošljavanje radne snage u turističkoj djelatnosti. Ovim inovativnim kanalom podrške za zapošljavanje Grad proaktivno, brzo i učinkovito pomaže u rješavanju gorućeg pitanja u turizmu, a to je pronalaženje radne snage za turističku sezonu.

Osim direktnih mjera pomoći Grad ulaže i u infrastrukturu, pa je posebno značajan projekt budućeg co-working prostora u samom centru grada koji će služiti kao poduzetnički centar za poduzetnike. Potrebno je istaknuti da razvoju poduzetništva doprinosi uspostava kvalitetne razvojne mreže potpora i suradnje brojnih partnera koji usklađeni utječu na stvaranje i nadogradnju kvalitetnih temelja na kojima se razvija gospodarstvo. U suradnji s Istarskom razvojnom agencijom, značajno se ulaže i putem poduzetničke potporne i istraživačke infrastrukture, kao što su poduzetničke zone i poduzetnički inkubatori.

„Cilj nam je građanima Pule osiguravati viši standard življenja, a to se postiže kontinuiranim ulaganjima u razvoj sustava koji omogućuje razvoj gospodarstva i unaprjeđuje kvalitetu života. Iz tog razloga Pula je prepoznata kao jedan od najboljih gradova za život i poslovanje u Hrvatskoj te ćemo nastaviti koristiti svaku mogućnost i priliku koja će osigurati daljnju tendenciju napretka u gradu Puli“, zaključio je gradonačelnik Miletić.