Gradsko vijeće Grada Pule podržalo nastavak brodograđevne djelatnosti Uljanika

Vlada Republike Hrvatske pozvana da poduzme sve zakonom predviđene radnje s ciljem izrade, prihvaćanja i potvrde Stečajnog plana, a radi nastavka brodograđevne djelatnosti Uljanik Grupe

 

Usvajanjem Zaključka o Uljaniku, na današnjoj je tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule dana puna i nedvosmislena podrška nastavku brodograđevne djelatnosti Uljanika. Kako je uvodno istaknuo pulski gradonačelnik Boris Miletić iako Grad Pula, Gradsko vijeće ni Istarska županija nemaju ovlasti koje bi mogle odlučivati o nastavku rada Uljanika,  imaju dužnost i nadasve potrebu izjasniti se o budućnosti pulskog brodogradilišta.

„Gradsko vijeće kao najviše predstavničko tijelo jasno i nedvosmisleno treba pružiti podršku nastavku brodograđevne djelatnosti u Puli. Jednako tako treba pružiti podršku industrijskoj proizvodnji u Puli, Istri i u konačnici u cijeloj Hrvatskoj i najvažnije – treba pružiti ruku podrške radnicima, našim sugrađanima. Naš stav je jasan i jednak je od prvog dana kada su se pojavile prve naznake krize Uljanika, a to je da apsolutno podržavamo nastavak brodogradnje u Puli i od Vlade RH u ovom ključnom trenutku tražimo da se prema Uljaniku odnosi jednakim angažmanom kao i prema ostalim ključnim poslovnim subjektima u našoj zemlji. Također, od Vlade tražimo i da čim prije poduzme sve zakonom propisane radnje kako bi se izradio, prihvatio i potvrdio stečajni plan jer za nas likvidacija društva nije i ne može biti opcija,“ poručio je gradonačelnik Boris Miletić.

 

Jednakog je mišljenja i zamjenik župana koji obnaša funkciju Župana Fabrizio Radin koji je dodao kako šansa za opstojnost Uljanika i dalje postoji te kako je u ovom trenutku potrebna koordinirana akcija na svim razinama vlasti i prisutnost političke volje da se brodovi nastave graditi u pulskom škveru.

O planu za Uljanik govorio je stečajni upravitelj društva Uljanik d.d. u stečaju Damir Majstorović koji je pojasnio kako će se 6. rujna ove godine na Trgovačkom sudu u Pazinu održati izvještajno ročište na kojemu će se odlučivati o sudbini brodogradilišta.

„Plan sadrži neophodne pretpostavke za izradu stečajnog plana koji će omogućiti daljnji nastavak brodogradnje u Puli. Uz formiranje novog društva koje bi se sastojalo od društava Uljanik d.d. i Uljanik brodogradilišta, predviđa se zapošljavanje od 400 odnosno 500 radnika i kooperanata, a sam temelj plana je dovršetak dvaju brodova – novogradnje 514 i gradnje 526 uz naravno i mogućnost ugovaranja i novih brodova. Prema procjenama, dovršetkom ovih brodova koji su u visokom stupnju dovršenosti mogao bi se iznaći kapital za daljnju proizvodnju. Zaključno, uvjereni smo da je nastavak proizvodnje daleko bolja opcija od likvidacije društva“, kazao je Majstorović.

U ime Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta obratio se direktor Hrvatske brodogradnje Jadranbrod Siniša Ostojić koji je naglasio ozbiljnost situacije u cijelom brodograđevnom sektoru u državi i dodao kako podržava opstanak brodogradnje, ali vodeći računa da ono bude realno i temeljeno na brojkama.

Poziv na zajedništvo u ovom ključnom trenutku za Uljanik uputili su predstavnici Jadranskog sindikata Boris Cerovac i Samir Hadžić kazavši kako vremena za čekanje nema.

Vijećnici su nakon rasprave po klubovima i potom pojedinačne rasprave, s 18 glasova za i 3 suzdržana glasa vijećnika HDZ-a usvojili Zaključak o Uljaniku u kojemu se poziva Vlada Republike Hrvatske da poduzme sve zakonom predviđene radnje s ciljem izrade, prihvaćanja i potvrde Stečajnog plana, a radi nastavka brodograđevne djelatnosti Uljanik Grupe.

Nadalje, u Zaključku se među ostalim navodi kako je Republika Hrvatska većinski vjerovnik članica Uljanik Grupe i da postoji interes poslovnih partnera za nastavkom poslovne suradnje sa Uljanik Grupom te je stoga neophodno da se Vlada odmah aktivno uključi u pregovore sa zainteresiranim poslovnim partnerima i da se izbjegne neželjena likvidacija članica Uljanik Grupe.

Zaključak o Uljaniku možete pročitati u nastavku :Temeljem članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09,
16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pula-Pola, na sjednici održanoj dana 28.
kolovoza 2019. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o Uljaniku
Imajući u vidu da je Republika Hrvatska većinski vjerovnik članica Uljanik Grupe u
stečaju, Grad Pula-Pola poziva Vladu Republike Hrvatske da poduzme sve zakonom
predviđene radnje s ciljem izrade, prihvaćanja i potvrde Stečajnog plana u predmetnim
stečajnim postupcima, a radi nastavka brodograđevne djelatnosti Uljanik Grupe, kao i da
odmah započne pregovore sa zainteresiranim poslovnim partnerima.
O b r a z l o ž e n j e
Uzimajući u obzir aktualnu situaciju te činjenicu da se u kontekstu stečajnih postupaka
prema članicama Uljanik Grupe tijekom rujna očekuju ispitna odnosno izvještajna ročišta na
Trgovačkom sudu u Pazinu i da će se u predmetnoj fazi odrediti budući smjer navedenih
stečajnih postupaka, to Gradsko vijeće Grada Pula – Pola ovim zaključkom poziva Vladu
Republike Hrvatske da poduzme sve zakonom predviđene mjere s ciljem osiguranja nastavka
brodograđevne djelatnosti Uljanika.
Polazeći od činjenice da je Republika Hrvatska većinski vjerovnik članica Uljanik
Grupe i da je Grad Pula – Pola obaviješten od socijalnih partnera o tome da postoji interes
poslovnih partnera za nastavkom poslovne suradnje sa Uljanik Grupom, to je neophodno da
se Vlada Republike Hrvatske odmah aktivno uključi u pregovore sa zainteresiranim
poslovnim partnerima i da se izbjegne neželjena likvidacija članica Uljanik Grupe.
Prema raspoloživim podacima Republika Hrvatska je, izravno ili posredno, većinski
vjerovnik članica Uljanik Grupe u stečaju i to na način da ima potraživanja u rasponu većem
od 80% ukupnih potraživanja. Također, Republika Hrvatska je i najveći pojedinačni dioničar
trgovačkih društava, članica Uljanik Grupe.
Gradsko vijeće Grada Pula-Pola, kao predstavničko tijelo Grada Pula-Pola, nema
izravnih nadležnosti odlučivati o nastavku rada Uljanika, međutim imamo moralnu i političku
dužnost zahtijevati u ovom ključnom trenutku od Vlade Republike Hrvatske da se prema
Uljaniku odnosi jednakim angažmanom kao i prema ostalim ključnim poslovnim subjektima u
našoj zemlji.
Prema tome, Grad Pula – Pola poziva Vladu Republike Hrvatske da poduzme sve
zakonom propisane radnje s ciljem izrade, prihvaćanja i potvrde Stečajnog plana (čl. 303. –
355. Stečajnog zakona) kao i da odmah započne pregovore sa zainteresiranim poslovnim
partnerima, a radi nastavka brodograđevne djelatnosti Uljanik Grupe.