PROGRAM INFO DANA PROJEKTA ARHEOLOŠKI PARK VIŽULA

Info dan projekta Arheološki park Vižula održati će se na lokalitetu – poluotok Vižula – Arheološki park Vižula

PROGRAM:
18:00 – okupljanje na ulazu u Arheološki park (kod Info punkta) te preuzimanje 3D naočala
18:30 – Otvaranje Info dana i organizirani stručni obilazak parka
20:00 – Premijera znanstveno-edukativnog filma o Vižuli
21:00 – Završetak programa uz prigodnu zakusku
Opis projekta:
Projekt Arheološki park Vižula odnosi se na integrirano ulaganje u uređenje poluotoka Vižule kao arheološkog parka za posjetitelje, u razvoj turističkih sadržaja, infrastrukture i sustava upravljanja i promocije temeljenih na kulturnoj baštini. Projekt je Općina Medulin prijavila dana 7.3.2016. godine na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Ukupna vrijednost projekta je 19.645.579,23 kune, od čega je iz Europskog fonda za
regionalni razvoj odobreno sufinanciranje u iznosu od 16.040.624,19 kuna. Dana 27. travnja 2017. godine službeno je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je službeno započeo 1. rujna 2017. godine, a provedbene aktivnosti projekta trajat će 24
mjeseca, odnosno do 1.9.2019. godine.
Osnovni cilj projekta Arheološki park Vižula je kroz tematski povezana ulaganja temeljenih na
obnovi i valorizaciji kulturne baštine – arheološkog nalazišta iz doba antike, doprinijeti održivom
društveno – gospodarskom razvoju Općine Medulin kao prepoznatljivog odredišta kulturnog i
povijesnog turizma.
Specifični ciljevi projekta su:
1. Obnovom, prezentacijom i promocijom adekvatno valorizirati arheološko nalazište i time
povećati broj posjetitelja kulturnoj baštini;
2. Atraktivnim kulturno-turističkim i edukativnim sadržajima temeljenih na temi/povijesnoj
priči arheološkog nalazišta povećati broj posjetitelja i produžiti turističku sezonu u Općini
Medulin;
3. Razvojem sustava upravljanja Arheološkim parkom Vižula te ulaganjem u infrastrukturu i
popratne sadržaje Arheološkog parka Vižula potaknuti otvaranje novih radnih mjesta i
malih i srednjih poduzetnika te time ostvariti koristi za cijelu zajednicu.
Projektom je obuhvaćeno ulaganje u sljedeće grupe aktivnosti koje zajedno čine koherentni i
integrirani program:
1. Zaštita, obnova, revitalizacija i interpretacija kopnenih i podvodnih arheoloških nalazišta
2. Uređenje i opremanje šetnice za posjetitelje Vižule
3. Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja za posjetitelje utemeljenih na kulturnoj baštini
4. Edukacija o održivom upravljanju i prezentaciji kulturne baštine
5. Brendiranje, marketing i promocija Arheološkog parka Vižule i destinacije
Općina Medulin nositelj je i prijavitelj ovoga projekta, dok su partneri na projektu Turistička
zajednica Općine Medulin, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli –
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Hrvatski restauratorski zavod te Javna ustanova
Kamenjak.
Ukupna vrijednost projekta je 19.645.579,23 kune, od čega je iz Europskog fonda za
regionalni razvoj odobreno sufinanciranje u iznosu od 16.040.624,19 kuna. Projekt je
sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa
“Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020.