Predstavljen Fakultet informatike u Puli – Upisi u tijeku do 17.9.

Fakultet informatike u Puli predstavio je danas na konferenciji za medije preddiplomski i
diplomski studijski program informatike te mogućnosti upisa i uvjete za upis studenata u
rujanskom roku 2019. godine. Prednosti studiranja i specifičnost studija predstavili su:
dekan Fakulteta informatike u Puli izv. prof.dr.sc. Giorgio Sinković, prodekan za nastavu i
studente doc.dr.sc. Darko Etinger i voditelj stručne prakse dr.sc. Nikola Tanković.
Preddiplomski studij informatike se izvodi u Puli od 2011. godine a Fakultet informatike u
Puli registriran je na Trgovačkom sud u Pazinu 17. svibnja 2018. , danas se na njemu
izvodi preddiplomski studij koji traje tri godine i diplomski studij koji traje dvije godine.
Na FIPU studira oko 500 studenata, a u tijeku su upisi na prvu godinu preddiplomskog
studija (do 17. rujna), dok će upisi na diplomski studij biti koncem rujna i početkom
listopada.
Trenutno ima još slobodnih mjesta za upis redovnih i izvanrednih studenata na
preddiplomski studij.
„Radi se o vrlo atraktivnom studiju deficitarne struke. Prema službenim statistikama u EU
nedostaje oko pola milijuna informatičara godišnje, a procjenjuje se da ih u Hrvatskoj
nedostaje preko tisuću. Na FIPU rade kompetentni mladi nastavni kadrovi i iskusni mentori.
Više od polovice nastavnika nije navršilo 40 godina, a oni stariji imaju velika iskustva u
gospodarstvu“ istaknuo je dekan Fakulteta izv. prof.dr.sc. Giorgio Sinković.
„Nastavnici prate sklonosti studenata te ih tijekom studija usmjeravaju prema područjima za
koje pokazuju posebne sklonosti. Završeni studenti informatike neće imati problema sa
zapošljavanjem. To potvrđuje i trenutno stanje jer velik dio njih pronalazi posao i prije nego
završe studije. Studijski programi prilagođavaju se i prate jednu od najbržih stopa razvoja
koju ima informatičko komunikacijska tehnologija“ istaknuo je prodekan za nastavu i studente
doc.dr.sc. Darko Etinger te pozvao buduće studente da upišu preddiplomski i diplomski
studij.
Voditelj stručne prakse dr.sc. Nikola Tanković predstavio je rezultate uspješne suradnje u
razvoju studentske prakse zajedno s desetak IT poduzeća na području Istre. „FIPU je uvijek
u sklopu nastave uključivao stručnjake iz prakse u izvođenju kolegija Informatički praktikum.
Odaziv organizacija je odličan te su u praksi sudjelovala poduzeća poput Infobipa, CMGC-a,
IN2, Pente, DHH. Rezultati su pozitivni i imamo velike planove na tom polju, a više od 60%
studenata nastavlja biti aktivno u poduzeću u kojem su izvodili praksu. U budućnosti imamo
za cilj u sklopu inicijative Istra IT Land okupiti IT poduzeća s područja Istre“ .- zaključio je
Tanković.
Upisi na Fakultet informatike u Puli otvoreni su do 17 . rujna a više možete pronaći na
https://fipu.unipu.hr:

U nastavku donosimo više informacija :
O studiju: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika
Studij Informatike omogućava stjecanje širokog skupa znanja i vještina iz informatike,
jednako kao i sposobnost njihove primjene na probleme u praksi. Za potrebe studija
definirani su obvezni kolegiji u okviru kojih se studenti upoznaju s osnovnim temama iz
različitih područja informacijskih znanosti i izborni koji pružaju priliku proširivanja znanja iz
područja koja su zanimljiva studentu.
Polaganjem obveznih kolegija stvara se temeljna baza znanja koja se potom može
nadograditi izbornim kolegijima koji mogu pomoći studentu da pronađe područje
specijalizacije za buduću karijeru nakon diplome.
Povrh toga, studentu je na raspolaganju i obavljanje stručne prakse tj. mogućnost direktnog
povezivanja s budućim poslodavcem.
Završetkom preddiplomskog studija student ima izbor nastaviti diplomski studij Informatike ili
mogućnost izlaska na tržište rada gdje će mu stečene kompetencije omogućiti da se uklopi i
postane punopravni član suvremenih organizacija.
Tip studija: Preddiplomski sveučilišni studij
Područje: Društvene znanosti
Polje: Informacijske i komunikacijske znanosti
Uvjeti upisa: Pravo natjecanja za upis na preddiplomski studij imaju osobe koje su završile
srednju školu u trajanju od četiri godine.
Trajanje studija: Studij traje tri (3) godine (ukupno 180 ECTS). Akademska godina traje dva
semestra po 30 ECTS, što ukupno daje 60 ECTS.
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik
informatike.
Ishodi učenja
 poznavanje nekoliko programskih jezika: C++, Python, JavaScript, Java, R
 rad s bazama podataka – SQL, Postgres, MySQL, Oracle
 primjena osnovnih koncepata umjetne inteligncije i strojnog učenja – TensorFlow
 upravljanje poslovnim procesima – BPM, sustavi poslovne inteligencije – BI, Blockchain
aplikacije
 poznavanje načina rada, arhitekture i administriranja komunikacijskih mreža
 dizajnirati i programirati računalne igre, mobilne i web aplikacije
Dodatne informacije o studijima
Dostupno na https://fipu.unipu.hr:

 informacije o studijskom programu, IPN-u, ECTS bodovima i strukturi studija, syllabusima
kolegija, obaveznoj i izbornoj literaturi, nastavnim materijalima i potpori za e-učenje
 informacije o stručnim službama, IT potpori, servisima Srca i Carneta
 informacije o profesorima, asistentima i stručnim suradnicima

Poziv na upis
 rujanski rok traje do 17. rujna 2019. u 15 sati
 upis se vrši putem nacionalnog IS-a Postani student
 više informacija na našem webu https://fipu.unipu.hr