Informacije o prijevozu osnovnoškolske djece na području općina Medulin i Ližnjan

Početnom školske godine 2019./2020., točnije od 09.09.2019. godine, na području općina Medulin (OŠ dr. Mate Demarina Medulin i PŠ Banjole) i Ližnjan (PŠ Ližnjan i PŠ Šišan) prijevoz osnovnoškolske djece biti će organiziran autobusima tvrtke Pulapromet d.o.o.

 

 

U tu svrhu, osim postojećih linija broj 25b (Pula – Šišan – Ližnjan – Medulin – Pula),  25c (Pula – Medulin – Ližnjan – Šišan – Pula), 28d(Pula – Premantura – Volme – Pomer – Banjole) i 28 (Pula – Banjole – Pomer – Premantura), uvode se nove redovne linije broj 26 i 26a.

 

 

Linija 26 prometovati će na trasi Vinkuran (početno stajalište je kamenolom Cave Romane) – Banjole – Pomer – Medulin (OŠ dr. Mate Demarina Medulin).

 

 

Linija 26a prometovati će na trasi Medulin (OŠ dr. Mate Demarina Medulin) – Pomer – Banjole – Vinkuran.

 

 

Linija 26c koja je do sada prometovala na relaciji Pula – Premantura – Pomer – Banjole – Pula promijenila je naziv u 28d te je na povratku iz Premanture dodano autobusno stajalište u Volmama te dalje nastavlja već utvrđenom trasom bivše linije 26c.