Općina Bale će sufinancirati troškove prijevoza srednjoškolcima

Općina Bale će i ove godine sufinancirati troškove prijevoza učenika srednjih škola.

Učenicima ćemo sufinancirati 25 posto ukupnog iznosa odnosno razliku od pune cijene do iznosa koji subvencionira država a koji učenik plaća za cijenu karte u javnom prijevozu, za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju oni učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Bale uz uvjet da putuju do škole javnim linijskim prijevozom. Za ostvarenje prava na sufinanciranje potrebno je dostaviti potvrdu o upisu u školsku godinu 2019/20. u prijemni ured Jedinstvenog upravnog odjela.

Ovo je još jedna aktivnost koja se provodi kroz program Općina prijatelj djece a krajem godine ćemo prijaviti kandidaturu kako bi što skorije dobili prestižnu titulu Općina prijatelj djece obzirom da smo među Općinama koje najviše izdvajamo za djecu.

Svim učenicima želimo sretan početak nove školske godine.