Robert Cvek: „Kvaliteta zraka u Puli prve je kategorije te ne vlada nikakvo izvanredno stanje niti prijeti ikakva opasnost građanima“

Nastavno na nedavni požar na odlagalištu otpada Metis, javnost želimo izvijestiti o aktualnom stanju i kvaliteti zraka u Gradu Puli te aktivnostima poduzetim tijekom požara, čiji je primarni cilj bio zaštita građana te brzo i efikasno rješavanje ove izvanredne situacije.  

 „Prije svega želim zahvaliti našim vatrogascima i svima koji su sudjelovali u gašenju požara u privatnom poduzeću Metis u Šijani. Zahvaljujući njihovoj promptnoj reakciji požar je brzo stavljen pod kontrolu, nakon čega je i u potpunosti saniran. Srećom, nije bilo žrtava ni veće materijalne štete.

Čim smo doznali za požar odmah je aktiviran i naš Stožer civilne zaštite Grada Pule koji se pokazao spremnim odgovoriti na ovakve izazove. Javnost smo putem priopćenja redovito obavještavali o situaciji na terenu, a odmah ujutro sam i osobno, zajedno s pročelnikom Aleksandrom Matićem, otišao na mjesto požara. Iako su u Stožeru procijenili da nema izravne opasnosti za stanovnike, građanima koji žive u neposrednoj blizini Metisa preventivno je savjetovano da ne izlaze na otvoreno te ne otvaraju prozore dok traje sanacija požara.

Koordiniranom akcijom učinili smo apsolutno sve što je bilo potrebno da se situacija čim prije normalizira.

Kao i za vrijeme požara tako i sada, Stožer civilne zaštite u stalnoj je vezi sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije koji prati kvalitetu zraka i granične vrijednosti putem dvije postojeće mjerne postaje.

Upravo zahvaljujući brzoj intervenciji stručnih službi situacija na terenu se brzo normalizirala pa su, nakon lebdećih čestica prašine zabilježenih u noći na nedjelju, već tijekom jutarnjih sati svi parametri bili su unutar uobičajenih vrijednosti za naše područje i doba godine. U skladu s time, i iz Zavoda su potvrdili da požar ne predstavlja rizik za zdravlje. Jedan incident ne može utjecati na kvalitetu zraka te sva mjerenja potvrđuju da je kvaliteta zraka u Puli prve kvalitete.

Učinili smo dakle sve što je bilo moguće i što se u takvim izvanrednim situacijama treba raditi te u Puli ne vlada nikakvo izvanredno stanje niti prijeti ikakva opasnost građanima.

Još jednom hvala našim vatrogascima i svima koji su profesionalnim reakcijom doprinijeli  gašenju i brzoj sanaciji požara,“ istaknuo je zamjenik gradonačelnika Pule Robert Cvek.

Kvaliteta zraka u realnom vremenu može se pratiti na mrežnim stranicama:

Postaja AMP Kaštijun – http://iszz.azo.hr/iskzl/postaja.html?id=285

Postaja Fižela – http://iszz.azo.hr/iskzl/postaja.html?id=39