Za obnovu osnovnih škola i vrtića Grad Pula osigurao je 4,4 milijuna kuna

Tijekom ljetnih praznika, Grad Pula je i ove godine proveo radove na održavanju brojnih škola kako bi učenici spremno dočekali novi školsku godinu koja započinje u ponedjeljak 9. rujna. Ove je godine za ulaganja, održavanje i nabavku opreme za osnove škole kojima je osnivač Grad Pula izdvojeno 3,5 milijuna kuna. Od većih zahvata provedeni su radovi zamjene vanjske stolarije i obnove fasade u osnovnoj školi Stoja čija je vrijednost 2,4 kuna, a radove je danas obišla zamjenica gradonačelnika Pule Elena Puh Belci u pratnji ravnateljice  Zdenke Perović i pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pule, Elvire Krizmanić Marjanović.

Zamjenica gradonačelnika Pule, Elena Puh Belci, predstavila je radove koji su ove godine napravljeni po školama u Gradu Puli, posebice u školi Stoja za čiju investiciju se odvojilo najviše, a sve u cilju, kako zamjenica kaže, da učenicima bude boravak što ugodniji, kvalitetniji i produktivniji. Rekla je kako radovi u OŠ Stoja idu planiranom dinamikom, te da ugovoreni radovi ukupno traju 4. mjeseca. Dodala je kako se prioritetno uređuje fasada na ulazu za učenike i školskom dvorištu, a fasada sa ostalih strana u potpunosti će se urediti do sredine 10. mjeseca.

„Grad Pula prošle godine imao je 4668 djece u školama, od kojih je 879 djece u 33 skupine koristilo produženi boravak. Ove godine neslužbeno imamo 554 prvašica , no prava službena informacija očekuje se ubrzo od Ureda državne uprave Istarske županije ,  za sada sve ide po planu i programu te su škole spremne otvoriti svoja vrata u ponedjeljak i krenuti u novu školsku godinu s našom djecom,“ dodala je Puh Belci.

Pročelnica Elvira Krizmanić Marjanović rekla je kako Grad Pula ima 11 škola, i kako se svakog ljeta gleda udovoljiti potrebama škola za renovacijom odnosno određenim radovima, dodala je kako Grad osigurava i niz ostalih programa i mjera kojima nastoji održati i unaprijediti kvalitetu obrazovnog sustava, te poželjela svima uspješan početak.

Ravnateljica OŠ Stoja, Zdenka Perović, zahvalila je Gradu Puli na prilici za obnovom škole i svima poželjela ugodan početak i uspješnu novu školsku godinu.

Od ostalih ulaganja u škole valja spomenuti i izradu pješačkog prolaza za stanare pored sportskih terena i pristupa igralištu osnovne škole Veruda dok je u školi Tone Peruško saniran ogradni zid na ulaznom dijelu škole.

Osim u školske objekte, tijekom ljetne stanke radovi obnove provedeni su i u nekoliko dječjih vrtića. Tako je u Dječjem vrtiću – Scuola dell’ infanzia  Rin-Tin-Tin ugrađena nova plinska kotlovnica za zgrade centralnog vrtića i područnog vrtića Giardini u vrijednosti od 600 tisuća kuna. Zahvaljujući tome, vrtić je pripojen plinskoj mreži grada čime će se uz značajne uštede grijanja prostora i vode, doprinijeti i boljoj zaštiti okoliša.

 

U dječjem vrtiću Centar nabavljen je novi kotao i ventilacija,  a u dvorištu su postavljene nove sprave za igru vrijedne 458 tisuća kuna od čega je Grad Pula financirao je projekt s 268 tisuća kuna, a Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 190 tisuća kuna.

U Dječjim vrtiću Monte Zaro obnovljeni su sanitarni čvor i hodnik, u vrtiću Ribice zamijenjena je stolarija a u vrtiću Mali svijet na Verudi prilagođen je prostor skupine dnevnog boravka jasličkoj djeci.

Kao i svake godine, Grad Pula će i ove školske godine subvencionirati nabavku školskih udžbenika svim učenicima srednjih škola čiji su roditelji slabijeg imovinskog statusa, ovisno o razredu kojeg učenik pohađa, a svim učenicima osnovnih škola čiji su roditelji slabijeg imovinskog statusa, Grad Pula će subvencionirati nabavku drugih obrazovnih materijala poput bilježnica, likovnih mapa i ostale opreme u iznosu od 300,00 kn za učenike od I do IV razreda, te 500,00 kn za učenike od V do VIII razreda, a sve kako bi spremni dočekali novu školsku godinu.

Osim investicijskog programa, Grad osigurava i niz ostalih programa i mjera kojima nastoji održati i unaprijediti kvalitetu obrazovnog sustava. Grad Pula sufinancira uslugu produženog boravka u svih 11 osnovnih škola i školske marende za što je osigurano ukupno 7,1 milijuna kuna. Za prijevoz učenika osnovnih škola (subvenciju mjesečne autobusne karte) izdvaja se 210 tisuća kuna, a Grad Pula kroz projekt „Zajedno do znanja 2“ izdvaja 3,6 milijuna kuna kako bi osigurao pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.

Inače, od ukupnog iznosa Proračuna Grada Pule od 439,8 milijuna kuna, čak 133,1 milijun kuna osigurano je za Upravni odjel za društvene djelatnosti. Za obrazovanje do standarda osigurano je 10 milijuna kuna, za obrazovanje iznad standarda izdvaja se 22 milijuna kuna, a za predškolski odgoj 48,1 milijun kuna.