Umjetnica Sara Išić, izlaže u četvrtak, 12. rujna, u 20 sati, u galeriji Studentski (Studentski dom Pula, Preradovićeva 28a)

Sara Išić rođena je 1992. godine u Puli gdje je završila Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, smjer slikarstvo. Nastavlja sa obrazovanjem na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci na odjelu slikarstva. Nakon stečenog zvanja prvostupnika likovne pedagogije, upisuje diplomski studiju Likovne pedagogije Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Magistrirala je na odjelu Likovne pedagogije, smjer slikarstvo, 2018. godine. Sudjelovala je na nekoliko skupnih izložbi neke od njih su izložba SuncEEEEE u sklopu 13. festivala znanosti i skupna izložba stakla 2016. godine, objekti od stakla koji su nastali u Zadru u Muzeju antičkog stakla.

Sudjelovala je na projektu Buisness&Art sa izradom statua dobitnicima PRO.PR Awards, gdje izrađenom statuom od stakla osvaja drugo mjesto.

Također sudjeluje na skupnoj izložbi Antika na suvremen način IV.  Živi i djeluje u Rijeci.