Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2019. godini – IX. uzorkovanje

 

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 10. do 11. rujna 2019. godine, proveo IX ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 215 mjernih točaka ili u 98,62 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na 3 mjerne točke (Fažana – Valbandon, Fažana; Plominski zaljev – Dražine zapad, Kršan; Tarska vala – Tarska vala, Tar – Vabriga) ili u 1,38 % uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 21,0 0C do 25,6 0C dok se temperatura zraka kretala od 15,5 0C do 26,0 0C.