Pripremite se na vrijeme za sigurnu sezonu loženja

Redovno održavanje dimnjaka i ložišta značajno utječe na sigurnost života i imovine, a provodi se najmanje jednom godišnje
Čišćenje i održavanje dimnjaka zakonska je obveza stanara, odnosno brigu o ispravnosti i redovitom održavanju uređaja za loženje i dimnjaka trebaju voditi vlasnici ili korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora. Čišćenje se plaća iz pričuve, odnosno iz zajedničke imovine svih stanara tako da se vlasnici ili korisnici zgrada time neće dodatno financijski opterećivati.

Dimnjačarske poslove u Puli izvodi tvrtka Dimnjak d.o.o. iz Osijeka, koja, osim u Puli, koncesiju za obavljanje usluga ima još i na području Grada Vodnjana.Budući je sigurnost građana na prvom  mjestu, jedino odgovornim ponašanjem i pravovremenom brigom o dimnjacima može se spriječiti potencijalno neželjene posljedice.

„Neredovito održavanje dimnjaka može povećati rizik od izbijanja požara te protok štetnih plinova i upravo zato stanarima skrećemo pažnju da na vrijeme poduzmu potrebne mjere kako bi zaštitili sebe i svoju obitelj, ali i stečenu imovinu“, istaknuo je Aleksandar Matić direktor gradskog upravitelja zgrada Castrum Pula 97 d.o.o..

Osim što se redovitim održavanjem mogu izbjeći situacije koje nerijetko rezultiraju s teškim posljedicama, odgovornim ponašanjem umanjit će se i računi za energiju te smanjiti štetan utjecaj na okoliš. Zna se dogoditi i da određene dimnjake nasele pčele ili ptice koje u njima izgrade svoja gnijezda, a ponekad su jednostavno puni lišća i grančica. U takvim situacijama neophodno je čišćenje zagušenog dimnjaka od strane dimnjačarske službe.

U pogledu neispravnosti dimnjaka, dimnjačari se najčešće susreću sa neispravnim pristupima dimnjaku, zapaljivom smolom, nedostupnošću kontrolnim vratašcima, zaprekama u dimnjaku te neovlaštenim priključenjem korisnika na već postojeće dimnjake. U slučaju da dimnjačar ustanovi neke od neispravnosti, na osnovu dogovora Upravitelja i predstavnika stanara i njihovog zahtjeva, dimnjačar će dostaviti prijedlog tehničkog rješenja uklanjanja neispravnosti.Suvlasnici zgrade dimnjačaru trebaju omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje kao i pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi te dostaviti podatke o broju i vrsti  uređaja za loženje i dimnjaka. Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka potrebno je omogućiti i pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih njegovih dijelova.

Obveza koncesionara, tvrtke Dimnjak d.o.o., podrazumijeva obavljanje redovitih i izvanrednih pregleda dimnjaka te čišćenje dimnjaka. Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se u skladu sa zahtjevima iz projekta građevine, a najmanje jednom godišnje, dok je način obavljanja redovitih pregleda u svrhu održavanja dimnjaka određen projektom građevine.

Redoviti pregled uključuje vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka, potom tlačnu probu u slučaju sumnje te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pregled dimnjaka provodi se i prije prve uporabe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana te se isti obvezno čisti primjereno vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka te po nalogu inspekcije.

Ovlaštena dimnjačarska služba ne provodi svoje aktivnosti samo na temelju poziva korisnika usluge, već djeluje kontinuirano kroz godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka.