Uređuju se parkirališne površine na Vidikovcu

U sklopu Programa građenja komunalne infrastrukture Grad Pula uređuje novih 19 parkirališnih mjesta na Vidikovcu.  Riječ je o dvije parkirališne površine koje predstavljaju spoj na postojeću uličnu mrežu u Heiningerovoj ulici, odnosno kod raskrižja Rizzijeve i Heiningerove ulice izgradit će se 6 novih parkirališnih mjesta od kojih jedno namijenjeno za osobe sa smanjenom pokretljivosti, dok će se 13 novih parkirališnih mjesta, od kojih jedno također namijenjeno osobama sa smanjenom pokretljivosti, izgraditi kod raskrižja Piranesijevog prilaza i Heiningerove ulice. Osim izgradnje parkirališta izvest će se i oborinska odvodnja te javna rasvjeta, a parkirališna mjesta bit će obrubljena rubnjacima prema okolnim zelenim površinama i nogostupu.
Izvođač radova je TGT Adriatik d.o.o., odabran kao najpovoljniji ponuditelja na provedenom javnom natječaju. U posao je uveden ovaj tjedan te su u tijeku pripremne radnje na lokacijama, dok će za vrijeme izgradnje, sukladno potrebama, biti obilježena privremena regulacija prometa.

Rok izvođenja radova je 40 dana a vrijednost navedenih izgradnji iznosi 430 tisuća kuna s uključenim PDV-om.