Gradi se prometnica s infrastrukturom u dijelu Ulice Brist

S ciljem osiguranja mještanima Ulice Brist infrastrukturu za kvalitetnije uvjete života, Grad Pula je, u sklopu Programa građenja za 2019. godinu, ugovorio radove izgradnje prometnice u dužini od 135 metara s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u dijelu predmetne ulice. Dodatno se radovima izgradnje sanitarne odvodnje i vodoopskrbe priključuju Vodovod Pula d.o.o. i Pragrande d.o.o..
Izvođač radova je Cesta d.o.o., odabran kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju, a u posao izgradnje uveden je jučer. U ovisnosti o vremenskim uvjetima, projekt se planira okončati u roku od 75 dana. Nadzor će vršiti društvo Via Ing d.o.o..

Ukupna vrijednost svih radova iznosi nešto više od milijun kuna s uključenim PDV-om.