Uređenjem prometne infrastrukture podiže se razina sigurnosti i prometne protočnosti Sanira se prometnica u Rizzijevoj ulici

U sklopu redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Pule, koje
izvodi društvo Cesta d.o.o., nastavljaju se popravci kolničke konstrukcije s ciljem dodatnog
povećanja sigurnosti prometovanja i prolaska pješaka.
Slijedom navedenog u ponedjeljak, 23. rujna, započeti će s radovima izvanrednog održavanja
– sanacije kolničke konstrukcije u dijelu Rizzijeve ulice, od Keršovanijeve o Radićeve ulice.
Radovi će se izvoditi do 5. listopada do kada će biti za promet zatvoren potez od
Mornaričkog trga do Radićeve ulice uz naznačene obilazne prometne pravce.
Kroz redovito održavanje kolnika, pješačkih površina, biciklističkih staza i drugih dijelova,
koji čine sastavni dio nerazvrstane ceste, izvode se zahvati sanacije oštećenih asfaltnih,
betoniranih ili popločanih dijelova, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja, uklanjanje
arhitektonskih barijera, odnosno prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti. Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati kao i poboljšanja uvjeta
korištenja javnih površina te protočnosti i sigurnosti prometa na javno prometnim
površinama.
Uređenjem prometne infrastrukture teži se dodatno podići razina sigurnosti i prometne
protočnosti za sve građane, kojima ovim putem zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju
tijekom odvijanja radova te ih pozivamo na pojačani oprez.