Za nastavak uređenja plaže Hidrobaze odobrena bespovratna sredstva od 400 tisuća kuna

Do sad je u uređenje Hidrobaze utrošeno oko 14,2 milijuna kuna od čega je Grad Pula izdvojio oko 10,6 milijuna kuna, dok je ostatak bespovratnih sredstava dobiven od strane Ministarstva turizma

Temeljem poziva Ministarstva turizma RH za dodjelu potpora iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini, Gradu Puli su, iz Fonda za razvoj turizma, odobrena financijska sredstva u iznosu od 400 tisuća kuna koja će se utrošiti za nastavak uređenja plaže Hidrobaza.

Grad Pula već nekoliko godina u suradnji s Ministarstvom turizma ulaže značajna sredstva u uređenje plaže na Hidrobazi koja je zahvaljujući tome danas jedna od najatraktivnijih plaža u Puli. Uz brojne sadržaje koje pruža za sve generacije, plaža je, također, prilagođena osobama smanjene pokretljivosti. Veseli činjenica što i Ministarstvo turizma prepoznaje kvalitetu ovog iznimno značajnog projekta za Grad Pulu a što se u konačnici pozitivno manifestira i na cjelokupnu sliku turizma RH“,  komentirao je pulski gradonačelnik Boris Miletić.  

Riječ je o nastavku uređenja iz prethodnih godina, a odnosi se na uređenje sekundarne plaže u centralnoj zoni što obuhvaća izgradnju dijela internih komunikacija centralne zone, dovršetak radova izgradnje javne rasvjete, uređenje sustava za navodnjavanje, uređenje i opremanje piknik zone, dječjeg igrališta i dijela sportskog terena – košarkaškog igrališta „jedan na jedan“.

Hidrobazu karakterizira različita tipologija prostora, od prirodnih sukcesijskih, edukativnih površina, do sportsko- rekreativnih zona, a godinama je i okupljalište i piknik zona već od dolaska prvih proljetnih zraka. Upravo zato će se, uz navedene sportske sadržaje, urediti i formirati manja “piknik zona” sa stolovima i klupama, dok će se za djecu urediti dječje igralište s tematskom pričom Hidrobaze. Kroz različite elemente igrališta, osim svoje osnovne funkcije zabave i razbibrige, igralište će dječici služiti i u edukativne svrhe. Budući je Hidrobaza vrlo poželjna lokacija za obitelji sa djecom, predstojeće aktivnosti uređenja zaokružuju veliki spektar sadržaja kojima će se, između ostalog, zadovoljiti upravo njihove potrebe. Za predstojeće radove uređenja plaže, koji se procjenjuju  na oko 2,5 milijuna kuna, sredstava će se planirati i u gradskom proračunu za iduću godinu.

Navedimo dodatno da je, Odlukom o odabiru projekata i dodjeli potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini, Gradu Puli, među samo 8 gradova, odobreno sufinanciranje u iznosu od 100 tisuća kuna  za izradu strateškog dokumenta Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom.  Turizam predstavlja važnu gospodarsku aktivnost rasta i razvoja Pule općenito, a za njegov pravovaljani i učinkoviti razvoj važno je odgovarajuće planiranje. Budući da grad Pula obiluje iznimno vrijednom kulturnom i povijesnom baštinom te bilježi povećanje broja posjetitelja tijekom turističke sezone nužno je osigurati integrirani pristup u planiranju turističkog razvoja sinergijom svih sektorskih politika povezanih s turizmom. Studija će imati za cilj, između ostalog, produženje turističke sezone, promicanje održivog turizma uz podršku razvojnim strategijama, povećanje vidljivosti, atraktivnosti, dostupnosti perifernih destinacija boljim iskorištavanjem povijesne, gastro, prirodne i kulturne baštine, povećanje korištenja IT alata za međusobno umrežavanje radi povezivanja turističke ponude i drugo. Tijekom izrade Studije i Akcijskog plana očekuje se uključiti široki krug dionika i osigurati multisektorski pristup kojim će se predviđati aktivnosti u interesu održivog razvoja grada Pule, osiguranje kvalitete životne svakodnevice građana Pule tijekom turističke sezone kao i očuvanje neprocjenjive kulturno-povijesne i prirodne baštine tritisućljetnoga grada.