Održana 25. sjednica Skupštine Istarske županije

Na 25. sjednici Skupštine Istarske županije, održanoj danas u Spomen domu, u Pazinu, usvojen je Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula iznosu od 150 milijuna kuna za izgradnju nove Opće bolnice u Puli.  Za kreditora je izabran Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka.

 

Podsjetimo, za gradnju nove Opće bolnice u Puli, ukupno je osigurano 600 milijuna kuna i to iz 2 kredita od po 300 milijuna kuna. Sporazumom o sufinanciranju izgradnje nove Opće bolnice u Puli, kojeg su potpisale Vlada Republike Hrvatske, Istarska županija i Opća bolnica Pula u srpnju 2011. godine utvrđena je visina sredstava, njihova namjena te omjer preuzimanja obaveza za povrat kredita. Sporazum predviđa da država osigura 75 posto sredstava godišnjih anuiteta, dok Županija osigurava preostalih 25 posto, i kroz cijeli period otplate kredita. Za navedene kredite država je izdala jamstva bankama. Kako je u tijeku gradnje bolnice došlo do niza promjena uzrokovanih uglavnom izmjenama zakona kojima se definira gradnja, ili onih kojima se utvrđuju uvjeti u zdravstvenim ustanovama, osigurana sredstva više nisu dostatna za potpuno dovršenje investicije. Naime, zbog unaprjeđenja projektnih rješenja i prihvaćanja najsuvremenijih tehnologija u medicini, potrebno je osigurati dodatnih 150 milijuna kuna. Navedena procjena napravljena je na temelju stvarnih podataka i cijena od izvođača radova koji grade bolnicu.

 

Uzevši u obzir da su dio dosadašnje kreditne obaveze, točnije 50 milijuna kuna, za gradnju bolnice preuzele jedinice lokalne samouprave s područja Istre, godišnji teret na Proračun županije će iznositi oko 9,5 milijuna kuna. Valja napomenuti i kako je 38 milijuna kuna za opremu Dnevne bolnice osigurano iz Europskih fondova.

Kako je uvodno naglasio zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Fabrizio Radin s Vladom Republike Hrvatske postignut je dogovor oko osiguranja dodatnih sredstava za završetak projekta izgradnje nove OB u Puli. Podsjetio je na sastanak, održan koncem kolovoza, s premijerom Plenkovićem te ministrima zdravstva i financija, na kojem je donesen zaključak da se bolnica treba završiti u najkraćem mogućem roku, te da su dodatna sredstva opravdana. Župan je i ovom prilikom izrazio zadovoljstvo što će krajem 2020. godine građani Istre dobiti najsuvremenije opremljenu bolnicu.

 

Uslijedilo je kraće izlaganje ravnateljice OB Pula Irene Hrstić koja se osvrnula na sam projekt, kao i dinamiku izvođenja radova te je pojasnila uzroke povećanja vrijednosti investicije. Novom bolnicom, kazala je, omogućava se sigurna i suvremena zdravstvena skrb građanima Istre i šire. S potonjim su se složili i prisutni vijećnici koji su izrazili zahvalnost svima koji sudjeluju u projektu. Istaknuli su kako je ovo primjer cjelovitog rješavanja problema u zdravstvenom sustavu, kao i dobre suradnje svih uključenih. Rečeno je kako se gradnjom nove bolnice s najnovijom opremom stvaraju i preduvjeti za privlačenje medicinskog kadra, a paralelno Sveučilište J. Dobrile u Puli radi na osnivanju Medicinskog fakulteta, te je izražena nada da Opća bolnica preraste u Klinički bolnički centar. naime, kako je objasnila Hrstić, sve predradnje su učinjene od strane Sveučilišta, te se sad čeka dopusnica Ministarstva znanosti za novi studij medicine u Puli. Odgovor se očekuje kroz dva tjedan, a veliki interes budućih studenata već postoji.