3.kup”sardela”2019 u Fažani

Ribolovna udruga “SARDELA” iz Fažane je organizirala tradicionalni međunarodni 3.KUP”SARDELA”,natjecanje iz usidrene brodice u fažanskom kanalu 29.rujna.

Nakon verificiranja ekipa i dodjele barkariola sa barkama svakoj ekipi,sudac g.Hukić je pojasnio Propozicije natjecanja te je nakon dolaska na starnu liniju označio početak natjecanja koje je trajalo od 8:00h-13:00h.Po završetku sve barke su sa ulovom došle do mjesta gdje je izvršeno vaganje i pregledan ulov radi utvrđivanja eventualnih neregularnih ulova premalih ili zaštićenih vrsta ulova.Potom je sastavljena plasmanska lista,proglašeni pobjednici i ekipa sa najvećom ulovljenom ribom.Podjela prelaznog pehara,pehara za prva tri mjesta i medalja te pehara za najvweću ulovljnu ribu je obavljna uz prigodni domjenak i zajedničko druženje u dobrom raspoloženju i po lijepom vremenu.

PLASMAN POBJEDNIČKIH EKIPA:

1.Mjesto osvojila je ekipa SRK”MEDUZA” iz Rovinja u sastavu:

Marjan Klaričić,Muzika Danijel koji su osvojili prijelazni pokal,te pokal i zlatnu medalju kao i pokal za najveću ulovljenu ribu

2.Mjesto osvojila je ekipa SRD”PLOMIN” iz Plomina u sastavu:

Elvis Bažon i Barak Elvis koji su osvojili pehar i srebrnu medalju

3.Mjesto osvojila je ekipaŠRD”AERO CELJE” iz Celja-Slovenija u sastavu:

Ljubo Žnidar i Bojan Šalamon koji su osvojili pehar i brončanu medalju