Dječji tjedan 2019

Poštovani,
Koristeći dosadašnja pozitivna iskustva u svezi realizacije programa Dječjeg
tjedna koji počinje u ponedjeljak 1. listopada, a završava u nedjelju 7. listopada
2019. godine. DND je uz financijsku potporu grada Pule i ove godine ponudilo
još bogatiji program iz područja dječjeg stvaralaštva, koji želimo realizirati u
suradnji s dječjim vrtićima, osnovnim školama, dječjim domovima i Općom
bolnicom Pula.
U prilogu vam dostavljamo program aktivnosti,a sve potrebne informacije
stojimo vam na raspolaganju.
ponedjeljak, 7.10. 2019. od 10.30 do 11.30 sati
☺ „Odrasli, imajte u vidu i naše
prijedloge“Okupljanje djece u Šijanskoj šumi, s ciljem obilježavanja
Međunarodnog dana djeteta i Dječjeg tjedna kroz program:
– punktove iznenađenja i zabave u suradnji sa Zemljom zabave
Ovaj se program provodi u cijeloj Hrvatskoj, od 10.30 do 12.00 sati djeca će
se u svojim sredinama okupljati kako bi uputila javnosti poruku da su upravo
djeca naša budućnost.
Tijek okupljanja:
Dan okupljana: ponedjeljak, 7. listopada 2019.
Mjesto: Šijanska šuma
Vrijeme okupljanja: 10.00 sati
Program: Oko 10.00 sati djeca i voditelji dolaze u Šijansku šumu. U 10.30
počinje organizirana zabava za koju će se pobrinuti Zemlja zabave.
srijeda,9. listopada
Poučeni dobrim iskustvom i velikim odazivom nastavljamo sa vježbanjem na
otvorenom uz stručno vodstvo u suradnji sa Zajednicom sportova grada Pule i
DV Mali svijet. I ove ćemo godine vježbu imati na dvije lokacije istovremeno;
za one vrtiće i škole koje gravitiraju gradu vježbat ćemo na Forumu gdje će za
animaciju biti zadužena Zajednica sportova; dok će oni koji gravitiraju Verudi,

vježbati na trgu kralja Tomislava gdje je za animaciju zadužen DV Mali svijet.
Za razliku od prethodnih godina, ove ćemo godine obnoviti stare, zaboravljene
igre poput potezanja konopa, skakanja u vreći, školice…
Za ovo događanje nije potrebna priprema, već puno dobre volje i lijepo vrijeme.
Tijek okupljanja:
Dan okupljana: srijeda, 9. listopada 2019.
Mjesto: Forum i Trg kralja Tomislava
Vrijeme okupljanja: 9.30 sati
Program: do 9.30 sati djeca i voditelji dolaze na Forum ili Trg kralja Tomislava.
Po dolasku ćemo djecu podijeliti u skupine i objasniti pravila pojedine igre. Cilj
je što češći boravak djece na zraku i oživljavanje zaboravljenih igara, a najbolja
prigoda za to je Dječji tjedan. Događaj će popratiti predstavnici grada Pule,
kojima želimo poručiti da se što češće druže s djecom.
12.00 sati
☺ POSJETE RODILIŠTU I DJEČJEM ODJELU
U sklopu akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“,a u organizaciji DND-a
rodilište i pedijatriju će posjetiti predstavnici DND-a i grada Pule. Društvo
Naša djeca je iz proračunskih sredstava grada Pule namijenjenih ovoj akciji
kupilo didaktičku kućicu i penjalicu sa spužvenom podlogom za Odjel
pedijatrije te po jedan fetalni doppler i pulsni oksimetar za Odjel ginekologije
i porodništva, a sve u dogovoru sa voditeljima navedenih odjela. Vrijednost
donacije iznosi oko 5.000,00 kn po pojedinom odjelu.
I ove će nam se godine u program uključiti djeca iz OŠ Vidikovac koja će
prigodnim programom uveseliti male bolesnike.
Svaku ćemo rodilju darivati ružom.

☺ STRUČNO PREDAVANJE
Na inicijativu i u suradnji sa DV Pula, DV Mali svijet, DV-SI Rin Tin Tin i
GKČ Pula nastavljamo sa organizacijom stručnog predavanja za odgojitelje,
učitelje, stručne suradnike i roditelje na temu: „Inkluzija djece s teškoćama u
razvoju u redovan sustav“
Predavanje će se održati u GKČ Pula s početkom u 18,00 sati. Predavačica je
mag.rehab.educ.Sanja Čagalj Hubert., stručni suradnik edukacijsko
rehabilitacijskog profila u DV Mali svijet.

četvrtak,10. listopada
ZA PREDŠKOLCE I OSNOVNOŠKOLCE
8.15 sati Zajednica talijana Circolo, predstava „Kako je vojnik postao kralj“ u
izvedbi Teatra Oz
9.30 sati Zajednica talijana Circolo, predstava „Kako je vojnik postao kralj“ u
izvedbi Teatra Oz
10.45 sati Zajednica talijana Circolo, predstava „Kako je vojnik postao kralj“ u
izvedbi Teatra Oz
ISTOVREMENO:
9,00-12,00 sati u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Pula i Astronomskim
društvom Istra dogovorili smo posjet Zvjezdarnici Pula
petak, 11. listopada
ZA PREDŠKOLCE I OSNOVNOŠKOLCE
8.15 sati Zajednica talijana Circolo, predstava „Kako je vojnik postao kralj“ u
izvedbi Teatra Oz
9.30 sati Zajednica talijana Circolo, predstava „Kako je vojnik postao kralj“ u
izvedbi Teatra Oz
10.45 sati Zajednica talijana Circolo, predstava „Kako je vojnik postao kralj“ u
izvedbi Teatra Oz

☺ Kao i prijašnjih godina i ove su godine sva događanja u Dječjem tjednu za
svu djecu potpuno besplatna.

☺ U suradnji sa Pulaprometom u Dječjem tjednu za svu djecu osiguran je i
besplatan javni gradski prijevoz.