zatvaranje za sav promet ŽC 5119 Ližnjan – Medulin

Od 24. listopada nastavno na zatvaranje za sav promet dionice Ližnjan – Medulin Pulapromet će preregulirati prometovanje autobusnih linija prema Medulinu i Ližnjanu kako slijedi:

Linija 25b ( Pula-Ližnjan-Medulin-Pula) prometovati će na način da će po redovnoj trasi doći u Ližnjan odakle će nastaviti u Medulin izmijenjenom trasom preko Šišana do zaobilaznice i potom skrenuti u Medulin. Iz Medulina prema Puli linija će nastaviti redovnom trasom.

Linija 25b s polaskom iz Pule u 06:20 sati preimenovati će se 25bo i prometovati će uobičajenom trasom do Ližnjana, u Ližnjanu čeka 10 minuta te se vraća za Pulu preko Šišana i zaobilaznice do križanja s Medulinskom cestom, odakle nastavlja desno prema Puli (ne ide u Medulin).

Linija 25c (Pula-Medulin-Ližnjan-Pula) prometovati će na način da će po redovnoj trasi doći u Medulin (Kažela) odakle će nastaviti u Ližnjan izmijenjenom trasom preko stajališta Medulin škola, zaobilaznice i Šišana. Iz Ližnjana će nastaviti redovnom trasom u Pulu.

Linija 25co s polaskom iz Pule u 06:30 sati preimenovati će se 25co i prometovati će uobičajenom trasom do Medulina. U Medulinu (Kažela) čeka 5 minuta te se vraća za Pulu preko zaobilaznice do Šikića i nastavlja kroz Škatare i Busoler uobičajenom trasom prema autobusnom kolodvoru (ne ide u Ližnjan).