Grad Pula kreće sa kontrolom i opomenama suvlasnicima sa derutnim i neurednim pročeljima

Popis oštećenih pročelja, koja mogu ugroziti sigurnost ljudi i imovine, bit će uručena svim vlasnicima i suvlasnicima zgrada koji su zatečene nedostatke obavezni ukloniti, a za što mogu ostvariti pomoć Grada u sklopu projekta Dolcevita

 

Službe komunalnog redarstva Grada Pule započele su s pregledom pročelja pulskih zgrada kako bi se utvrdilo njihovo stanje, odnosno potencijalne ugroze za život, zdravlje ili imovinu ljudi. Naime, prema odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Pule, vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati na način da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

Također, vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova zgrade koji nisu nosiva konstrukcija, a zbog kojih postoji opasnost za život, zdravlje ili imovinu ljudi. Komunalne službe pregledat će i protupravno postavljene reklame, plakate te druge natpise i informacije. Po završetku akcije, popis svih neurednih, prljavih i oštećenih pročelja, odnosno onih koja mogu ugroziti sigurnost ljudi i imovine, putem njihovih upravitelja bit će uručena svim vlasnicima i suvlasnicima zgrada koji će potom biti obvezni zatečene nedostatke i ukloniti.

 

Sukladno članku 68. Odluke o komunalnom redu tko prlja ili nagrđuje zgradu, ne održava vanjske dijelove zgrade ili dijela zgrade, ne otklanja vanjska oštećenja zgrade, odnosno postupa suprotno odredbama članka 5 Odluke, kaznit će se za prekršaj pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 kn, obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 3.000,00 kn, te fizička osoba u iznosu od 500,00 kn.

Pitanje uređenja pročelja i krovišta prvenstveno je pitanje privatnog vlasništva, međutim Grad Pula je itekako svjestan važnosti uređenih, urednih i čistih pročelja te njihovu obnovu unutar starogradske jezgre potiče projektom Dolcevita.

Projektom građani mogu ostvariti pravo na sufinanciranje u iznosu do 50 posto opravdanih troškova ulaganja po pojedinoj građevini do maksimalno 75.000,00 kuna za građevine izvan Zone prioriteta, odnosno 100.000,00 kuna za građevine unutar Zone prioriteta.

Dodatno sufinanciranje u iznosu od 100 posto opravdanih troškova ulaganja, do maksimalnih 50.000,00 kuna za građevine izvan Zone prioriteta, odnosno 70.000,00 kuna za građevine unutar Zone prioriteta, građani mogu ostvariti za radove obnove detalja.

Za sve građevine unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, korisnici mogu ostvariti i pravo na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, u iznosu do 50 posto opravdanih troškova ulaganja do 4.000,00 kuna po pojedinoj građevini, koliko se može ostvariti i za provedbu energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata građevine, u slučaju energetske obnove.

Pored toga, suvlasnicima je omogućeno sufinanciranje i za posebno vrijedne povijesne građevine s bogatim dekoracijama i detaljima izvan područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule, a koje se nalaze na posebno frekventnim pravcima.

Osim Dolcevite, putem spomeničke rente moguće je ostvariti financiranje do maksimalnih 178 tisuća kuna po zgradi, a s namjerom stvaranja ljepše slike grada, sufinancira se i uklanjanje grafita na cijelom području Pule i to do 50 posto opravdanih troškova ulaganja.

Svjesni činjenice kako obnova građevina iziskuje značajna sredstva, kod onih građevina gdje je Grad Pula vlasnik poslovnog prostora ili stana svojim sugrađanima izlazi u susret i kroz sufinanciranje obnove u vidu avansnog plaćanja pričuve i to do sedam godina unaprijed.

Za obnovu pročelja na raspolaganju su i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji bi, prema najavama, novi natječaj za sufinanciranje obnove mogao raspisati do kraja ove godine.