Na području Grada Vodnjan – Dignano zasađena drveća u sklopu akcije „Zasadi drvo ne budi panj“

Danas, 25 listopada, u sklopu akcije pod geslom „Zasadi drvo, ne budi panj“ na području Grada Vodnjan – Dignano zasađeno je ukupno 30-tak stabala na javnim zelenim površinama i zelenim površinama dječjih vrtića i škola. Time se Grad Vodnjan – Dignano priključio građanskoj inicijativi “Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj” čiji je cilj potaknuti građane, udruge, tvrtke i ustanove da diljem Hrvatske na privatnim i javnim površinama zasade što više stabala kako bi doprinijeli ozelenjivanju urbanih sredina.

Tijekom akcije kolektivnim su snagama drveća sadili zamjenici Gradonačelnika Grada Vodnjan – Dignano Diriana Delcaro Hrelja i Enea Codacci, učenici Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano, djeca Dječjeg vrtića „Petar Pan“ Vodnjan –           Dignano PO Galižana, te djelatnici gradskog komunalnog poduzeća Contrada d.o.o. koje se pobrinulo za zemljane radove, te pripremu sadnica i terena za sadnju. Lokacije na kojima se odvijala sadnja bile su Parka kažuna u Vodnjanu, dvorište Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano, dvorište dječjeg vrtića „Petar Pan“ u Galižani, a do kraja akcije drveća će biti zasađena i na ostalim predviđenim lokacijama: Galižana (dječje igralište i fitness park), Peroj (plaža) i Fondole (dječje igralište).