GRADOVI U TIJEKU izložba uoči 25. Sa(n)jam knjige u Istri

Tema ovogodišnjeg Sajma Grad donosi priču o gradovima, njihovim prošlostima, o tome kako živjeti njihovu sadašnjost i dotaknuti se njihove budućnosti. Sloganom Gradovi u tijeku 25. Sa(n)jam knjige u Istri upućuje na raspravu o kontinuitetu promjena, u kojoj će od 5. do 15. prosinca sudjelovati gotovo tri stotine domaćih i inozemnih autora, suvremenih književnika, nakladnika, povjesničara, intelektualaca, kulturologa i umjetnika. Sukladno temi, obljetnička 25. sajamska godina snažno će biti okrenuta i svome gradu – Puli. Vizualno promišljanje Pule, a time i sajamske teme, otvorit će izložba Gradovi u tijeku u utorak, 5. studenog u 20 sati u Posjetiteljskom centru Herman Potočnik Noordung Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell’Istria.

 

Autori izložbe su Mauricio Ferlin, dugogodišnji dizajner Sajma, dizajnerice Tina Ivezić i Maja Kolar (kolektiv Oaza) te povjesničarka umjetnosti, Leonida Kovač.

 

Izložba je zamišljena kao vizualno povezivanje sajamske „teme“ o Gradovima u tijeku i grada Pule kao domicila, promišljanja tijekova u koje je uronjen. Na izložbi se koriste fotografski motivi iz fundusa Zbirke starih razglednica te Zbirke fotografija, negativa i fotografske opreme Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, selektirani uz pomoć stručnih suradnica Gordane Milaković i Lane Skuljan Bilić. Izložba će biti otvorena do kraja 25. Sajma, odnosno do 15. prosinca.