Prikupljanje zelenog otpada u mjesnom odboru Valdebek, Stoja, Veruda, Sisplac-Sv. Polikarp             

Zbog povećane potrebe za zbrinjavanjem zelenog otpada, koja je osim u proljeće, prisutna i u ovom jesenskom periodu, provest će se dodatna aktivnost u programu odvoza i zbrinjavanja zelenog otpada na području Pule.

Ovim putem obavještavamo sve naše korisnike-fizičke osobe da ćemo u razdoblju od 13.10.2019. do 17.11.2019. godine vršiti odvoz zelenog otpada u Gradu Puli po pojedinim mjesnim odborima prema rasporedu.

Molimo naše korisnike na području mjesnog odbora Valdebek, Stoja, Veruda, Sisplac-Sv. Polikarp koji imaju potrebu za odlaganjem zelenog otpada, da pronađu najbližu lokaciju i dan odvoza u priloženom rasporedu odvoza te donesu svoj zeleni otpad u vremenu od 11 do 15,00 h. Na lokaciji će biti djelatnik Pula Herculanea koji će voditi evidenciju i kontrolu zelenog otpada koji se želi odložiti.

Molimo građane da sa sobom donesu osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula-Herculanea-e zbog evidencije. Prilikom odlaganja zelenog otpada molimo da poštujete navedene termine za odlaganje budući je odlaganje izvan predviđenog vremena odlaganja kažnjivo. Dozvoljena količina odlaganja zelenog otpada je 2 m3. Nakon završetka predviđenog  vremena zeleni otpad će biti odvezen od strane Pula Herculanea-e. Molimo korisnike da poštuju raspored prikupljanja otpada kako bi njihov zeleni otpad bio pravilno zbrinut.

Otpad koji ne spada u zeleni otpad poput šute, građevinskog otpada, miješanog komunalnog otpada, krupni otpad i drugo neće biti preuzet.

U nastavku navodimo raspored u mjesnom odboru Valdebek, Stoja, Veruda, Sisplac-Sv. Polikarp.

Sljedeći tjedan objaviti ćemo novi raspored za ostale mjesne odbore.

 

VALDEBEKVALDEBEČKI PUT NA SREDINI (POČETAK ŠUMICE) 10.11.2019.11-15 h
 JASNE CRNOBORI (kod dječjeg igrališta)10.11.2019.11-15 h
 VALDEBEČKI PUT (kod konobe Zvane)10.11.2019.11-15 h
STOJAULICA ZELENIKA (dj.igralište)10.11.2019.11-15 h
 ULICA VALKANE (preko puta ulaza u klaonicu)10.11.2019.11-15 h

 

 

VERUDAZORANIĆEVA KOD K.BR.11.10.11.2019.11-15 h
 BANOVČEVA ULICA (preko puta Papirnice Pajo)10.11.2019.11-15 h
 ULICA IVANA RABARA (kod skloništa)10.11.2019.11-15 h
 ULICA VELI JOŽE (zid bolnice)10.11.2019.11-15 h
SISPLAC-

SV. POLIKARP

JERETOVA BR.22 (PREKO PUTA Konzuma)10.11.2019.11-15 h
 ULICA KAMENJAK br.310.11.2019.11-15 h
 LJ.POSAVSKI 13 (kod apoteke)10.11.2019.11-15 h
 SISPLAC-prema HOTEL PULA10.11.2019.11-15 h