Radovi na obnovi Dječjeg kreativnog centra teku planiranom dinamikom.

Korisnici Dječjeg kreativnog centra svoje redovne aktivnosti obavljaju u zamjenskim, adekvatnim lokacijama, a u novoobnovljene prostorije trebali bi se vratiti u listopadu 2020. godine

Zamjenik gradonačelnika Pule Robert Cvek zajedno s pročelnicom za kulturu Grada Pule Jasminom Ninom Kamber obišao je danas radove na obnovi Dječjeg kreativnog centra. Radovi na obnovi zgrade poznatije kao nekadašnjeg Pionirskog doma započeli su sredinom rujna 2019. godine, a sve kako bi mališanima bio osiguran najviši standard boravka i rada, primjeren njihovoj kreativnosti i druženju.

U sklopu radova koji se odvijaju planiranom dinamikom, obnavlja se energetski učinkovita fasada i zamjenjuje dotrajala stolarija kao i krov s ugradnjom termoizolacije. Radovima će s e zamijeniti elektroinstalacije s energetski učinkovitijom rasvjetom, rekonstruirat će se kotlovnice energetski učinkovitijim sustavom (na prirodni plin), a od ostalih radova zamijenit će se sva unutarnja vrata i grijaća tijela, sanirat će se zidovi i stropovi, obnoviti svih pet sanitarnih čvorova s izradom sanitarnog čvora za osobe smanjene pokretljivosti, sanirat će s  pozornica teatra Naranča i rekonstruirati gledalište te izraditi pod sa sportskom podlogom u baletnom studiju. Također, bit će saniran i ogradni zid, ugrađene nova ograda i ulazna vrata u dvorište, osvijetljeno kompletno dvorište LED rasvjetom, rekonstruirana rampa za osobe smanjene pokretljivosti za ulaz na I. kat, izrađena nova gromobranska instalacija i drenaža oko objekta radi sprječavanja kapilarne vlage zidova, nova hidroizolacija podova te novo betonskog stepenište koje povezuje parkiralište i glavni ulaz objekta.

Vrijednost investicije iznosi 8,7 milijuna kuna, od čega su čak 2,7 milijuna kuna bespovratna sredstva, dok će ostatak sredstava za uređenje osigurati Grad Pula. Naime, putem programa Energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora od strane Europskog fonda za regionalni razvoj sufinancira se energetska obnova zgrade s 1,4 milijuna kuna, a dodatno su osigurana sredstva u iznosu od gotovo 1,3 milijuna kuna temeljem Javnog poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Zgradom upravlja Castrum Pula koji je i inicirao prijavu na natječaj za obnovu centra bespovratnim sredstvima EU.

Tijekom radova, svi korisnici Dječjeg kreativnog centra svoje redovne aktivnosti obavljaju u zamjenskim, adekvatnim lokacijama za što se pobrinuo Upravni odjel za kulturu, a u  novoobnovljene prostorije trebali bi se vratiti u listopadu 2020. godine.