U Puli krenuli brojni infrastrukturni radovi s ciljem dodatnog unapređenja kvalitete življenja svih Puležana.

Završetkom turističke sezone u Puli aktivirala su se brojna gradilišta, uređuju se prometnice i parkirališna mjesta, grade rotori i javna rasvjeta, a sve kako bi se do početka nove sezone dodatno povećala kvaliteta življenja i boravka, ali i sigurnost i protočnost prometa u gradu Puli.„Pula je turistički grad, a turistička nam sezona započinje sve ranije i završava sve kasnije, što smatramo pozitivnim za naše građane, gospodarstvo i općenito cijeli sustav koji od toga ima koristi. Nakon završetka sezone, kreće se s brojnim infrastrukturnim i kapitalnom investicijama koje isto tako doprinose cjelokupnom razvoju, dodatno unaprjeđujući kvalitetu življenja i rada u gradu Puli. Upravo zato, molim svoje sugrađane za strpljenje i razumijevanje tijekom odvijanja radova koji će u konačnici imati pozitivan utjecaj na svakodnevni život svih nas“, istaknuo je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Radovi u tijeku prvenstveno se odnose na uređenje prometne infrastrukture koja doprinosi većoj sigurnosti i omogućuje bolju protočnost prometa u gradu. Rotori su kvalitetna rješenja koja to uvelike i osiguravaju, a trenutačno se gradi njih čak tri – na raskrižju Ulice Starih statuta i Ulice 119. brigade, na raskrižju Ulice Prekomorskih brigada i Rizzijeve ulice, gdje će se osim samog rotora izvesti i radovi na sanaciji asfaltnog zastora od novouređenog rotora do rotora koji vodi prema Pješčanoj uvali, te je u posao uveden izvođač radova izgradnje rotora na Vidikovcu na raskrižju Rizzijeve i Voltićeve ulice, radovi koji će započeti kroz nekoliko dana. Nadalje, u narednom periodu planira se započeti i s izgradnjom rotora na raskrižju Valturske ulice i Ulice Jurja Žakna.

U sklopu izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta, osim navedene sanacije dijela Ulice Prekomorskih brigada (4.000 m2), u tijeku su radovi na sanaciji kolnika u Kochovoj, Gupčevoj, Ulici Grada Graza (ukupno 3.300 m2), Labinskoj ulici – od Betonare Zagreb do izgrađenog asfaltiranog spoja s Partizanskim putem (12.000 m2), Koparskoj ulici (4.500 m2), a do kraja godine, planira se izvesti i sanacija kolnika u Bečkoj i dijelu Ulice Monte Paradiso (ukupno 6.300 m2). Isto tako, potrebno je navesti da su od početka jesenskih radova izvanrednog održavanja već sanirane dionice prometnica u Faverijskoj (1.300 m2), Vukovarskoj (500 m2),  Rizzijevoj i Keršovanijevoj ulici (ukupno 3.500 m2). Na navedenim lokacijama gdje se pokazalo potrebnim izvršena je dodatna sanacija nogostupa i sustava oborinske odvodnje. Samo u sklopu izvanrednog jesenskog održavanja nerazvrstanih cesta sanira se oko 36.000 m2 prometnih površina.

Prilikom sanacija prometnica uvijek se vodi računa da se, gdje je to tehnički moguće izvesti, iste prilagode osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Osim izgradnje rotora te izvanrednog održavanja prometnica, u tijeku su i aktivnosti izgradnje javne rasvjete te pripreme za izgradnju prometne infrastrukture u sklopu Programa građenja kojim je planirana izgradnja proboja Ulice Bože Gumpca na Valtursku ulicu zajedno s izgradnjom oborinske odvodnje i javne rasvjete te sama izgradnja dijela Ulice Bože Gumpca do spoja na Ulicu Rimske centurijacije.

Uz izgradnju, odnosno rekonstrukciju javne rasvjete, kao sastavnog dijela projekata izgradnje i/ili rekonstrukcije prometnica, javna rasvjeta gradi se i kao zasebni projekt na lokacijama na kojima su prometna infrastruktura i nogostupi već uređeni – u dijelu Sponzine ulice i dijelu Medulinske ceste (u tijeku), nakon čega slijedi izgradnja u dijelu Raške ulice i Ulice Kaštanjer. U proljetnom je periodu, pak, izvedena javna rasvjeta odvojka Keršovanijeve ulice.

Nakon što su uređena dva parkirališta s javnom rasvjetom na Vidikovcu s novih 19 parkirališnih mjesta (od kojih su dva mjesta namijenjena za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti), u narednom periodu započet će i izgradnja parkirališta s 31 parkirališnim mjestom (od kojih su također dva namijenjena za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti), javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom u Mardeganijevoj/Palisinoj ulici na Novoj Verudi.

Ulaganja u pripremu za izgradnju, kao i sama izgradnja nerazvrstanih cesta u 2019. godini (po Programu građenja) iznose gotovo 21 milijun kuna, dok se još toliko, odnosno 21,5 milijuna kuna odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta. Dodamo li tome izgradnju parkirališta i javne rasvjete, riječ je o ukupnom iznosu od oko 45 milijuna kuna s PDV-om.

Budući da je uređenje dječjih igrališta kao i ostalih sadržaja namijenjenih najmlađima uvijek bio prioritet, milijun kuna investira se i u cjelokupnu rekonstrukciju dječjeg igrališta u Ulici Jurja Žakna, koja se planira završiti do kraja godine kako bi mališani bezbrižno uživali u dječjim radostima na otvorenome.

I ovom prilikom mole se građani za strpljenje te da poštuju privremene prometne regulacije.