Predstava „Recikloman spašava budućnost“ u Medulinu 12.11.2019.

U utorak 12. studenoga 2019. godine, održti će se dječja predstava „Recikloman spašava budućnost“ za vrtićku djecu i djecu nižih razreda osnovnih škola sa područja općine Medulin.

Predstavu će izvesti umjetnička udruga „Teatar naranča“.

U prostoru 3MC-a, na Placi, u Medulinu, održati će se dvije izvedbe predstave.

Prva za vrtićku djecu, s početkom u 17:00 sati, a druga za djecu nižih razreda osnovne škole, s početkom u 18:30 h.

Ulaz na predstavu je besplatan.

Predstava će se održati u sklopu edukativnih aktivnosti projekta o održivom gospodarenju otpadom, pod nazivom  “Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno” koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi s Gradom Vodnjanom – Dignano, u suradnji sa komunalnim poduzećima Med eko servis d.o.o. i Contrada d.o.o.

Predstava je edukativnog karaktera, a njen cilj je na jednostavan, šaljiv i djeci zanimljiv način objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom te pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja.

Organizacija predstave je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn.