Formiraju se krošnje drvoreda u Ulici starih statuta

U sklopu Programa redovnog održavanja javnih zelenih površina, u proljeće započeto orezivanje i formiranje krošnji u drvoredu na dionici Ulice starih statuta nastavlja se u narednom periodu, odnosno za vrijeme izvođenja radova na izgradnji rotora pri čemu će se ukloniti jedno suho stablo crnike koje predstavlja potencijalnu opasnost za pješake i ostale sudionike u prometu. Po dovršetku građevinskih radova na formiranju rotora izvršit će se zamjenska sadnja nove crnike na mjesto uklonjene.Osim navedenih radova redovnog održavanja, u sklopu predmetnih radova izvest će se i premost vodovodne instalacije te će se i sustav navodnjavanja Parka Franje Josipa I spojiti na izvor Nimfej čime će se povećati iskoristivost industrijske vode koja je prema izvršenim analizama pogodna za navodnjavanje javnih zelenih površina.  

Svi radovi izvode se od strane društva Pula Heculanea.