U sklopu projekta „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“ održana predstava „Recikloman spašava budućnost“ u Medulinu i Vodnjanu,

U ponedjeljak 11. i utorak 12. studenoga, održana je predstava „Recikloman
spašava budućnost“ za vrtićku djecu i djecu nižih razreda osnovnih škola sa
područja općine Medulin i grada Vodnjana – Dignano. Predstavu je izvela umjetnička
udruga „Teatar naranča“.
U prostoru Zajednice talijana, u Galižani – Gallesano su 11. studenoga održane dvije
izvedbe, prva za vrtićku djecu, a druga za djecu prvih i drugih razreda osnovne
škole.
U 3MC-u, na Placi, u Medulinu je 12. studenoga izvedena predstava za vrtićku
djecu, dok je nakon nje izvedena predstava za učenike koji pohađaju niže razrede.
Predstava je održana u sklopu edukativnih aktivnosti projekta o održivom
gospodarenju otpadom, pod nazivom “Saberi se – poberi sve, odvoji opasno –
pospremi korisno” koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi s Gradom
Vodnjanom – Dignano, u suradnji sa komunalnim poduzećima Med eko servis d.o.o.
i Contrada d.o.o.
Predstava je edukativnog karaktera, a njen cilj je na jednostavan, šaljiv i djeci
zanimljiv način objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom te
pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja.
Na veseloj predstavi su simpatični štreber Bero i njegova najbolja prijateljica,
reperica Gea uz pomoć Reciklomana, naučili djecu da se u žuti spremnik odlaže
plastika, u zeleni staklo, a u plavi papir i karton, te što se odlaže u komposter. Djeca
su naučila i da se selektivnim odvajanjem otpada znatno smanjuje količina
miješanog komunalnog otpada.

Organizacija predstave je sufinancirana u okviru Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju
2014.-2020.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva
Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn.